Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium I. (Orvosbiológia)

  A tantárgy angol neve: Laboratory I. (Biomedical Engineering)

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. augusztus 27.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Orvosbiológiai technika Mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4178 8. 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4178/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Jobbágy Ákos

  egyetemitanár

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Méréstechnika, Orvostechnika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMM4131" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Orvosbiológiai méréstechnika (vimm4131) kreditpont megléte kötelező.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A biológiai eredetű - elsősorban villamos - jelek általánosan használt feldolgozási módszereinek ismertetése. Az elektronikus jelfeldolgozó berendezések bemeneti fokozatának, szelektív erősítőinek és galvanikus elválasztásának vizsgálata. Zajok, zavarok eredete és kiküszöbölésének lehetséges módja. Elektronikus orvosi készülékek szabvány szerinti ellenőrzésének bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév során hat 4 órás mérést kell elvégezni. Az elvégzendő mérések a következők:

  1.Vérnyomás és pulzusmérés

  Vérnyomás- és pulzusmérő: egy ujjbegy pletizmográfiás vizsgálatra szolgáló készülék analízise. A pletizmográfhoz kapcsolódó egyszerű EKG felhasználásával a mandzsetta nélküli vérnyomásmérés bemutatása.

  A pletizmográfiás jel kiértékelése MATLAB-bal. Felkaron és ujjon elhelyezett mandzsettával rendelkező vérnyomásmérő használata.

  2. Elektrokardiográfok vizsgálata

  A mérés során elektrokardiográfok paramétereit kell ellenőrizni az IEC601 szabvány szerint. A mérendő paraméterek: erősítés, bemeneti impedancia, közösjel elnyomás, szivárgási áram. A hallgatók saját - végtagokról elvezetett - elektrokardiogrammjukat is felveszik és PC-be továbbítják.

  3. Ultrahangos vizsgálókészülék analízise

  Ultrahangos adó/vevő készülék fő paramétereinek mérése (felbontás, távolságfüggő erősítés) és megjelenítési módjainak (A-scan, B-scan, M-mode) megismerése.

  4. Zajok zavarok vizsgálata

  Biológiai jelek továbbítása árnyékolt és árnyékolatlan vezetéken. Kapacitív és induktív zavarok. Földhurok hatásának vizsgálata. Testfelszín és föld ill. testfelszín és a hálózati melegpont közti kapacitások mérése. Felkarra helyezett két elektród között impedancia mérése.

  5. Szelektív erősítők vizsgálata

  Egyszerű szelektív erősítők tervezése. A megtervezett áramkör összeállítása breadboardon és paramétereinek megmérése. Ugyanennek a szelektív erősítőnek a vizsgálata a PSPICE programmal.

  6. Biológiai eredetű jelek feldolgozása

  Tárolt EKG görbék kiértékelése MATLAB környezetben, felhasználva a Signal Processing Toolbox-ot.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  A félévközi jegyet a következő súlyozással számítjuk ki:

  40 % a feleletek átlaga

  40 % az ellenőrző mérés eredménye

  20 % a jegyzőkönyvekre kapott osztályzatok átlaga

  A félév során a hallgatóknak 6 mérést kell elvégezni. A mérések során a hallgatók tudását feleltetéssel ellenőrizzük. A mérésekről készített jegyzőkönyveket osztályozzuk. A félév végén ellenőrző mérést tartunk, ezen minden hallgatónak önállóan kell megoldani a hat mérés valamelyikének egy részfeladatát. Ennek megoldását is osztályozzuk.

   

  Ellenőrző mérés egy alkalommal pótolható, akármilyen ok miatt volt sikertelen az első próbálkozás (hiányzás, elégtelen).

  Elégtelen a féléve annak a hallgatónak, aki

  - több mint 3 alkalommal hiányzott,

  - a pótellenőrző mérésen elégtelen eredményt ért el.

  A hiányzásokat a laboratórium vezető oktatójánál kell igazolni.

  11. Pótlási lehetőségek

  El nem végzett mérés pótlására nincs lehetőség. Igazolt hiányzás esetén az el nem végzett mérés nem számít bele az átlagba. Igazolatlan hiányzás esetén az el nem végzett mérést elégtelen osztályzattal vesszük figyelembe.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Az ellenőrző mérést megelőző héten a mérés időpontjában a hallgatók bármely mérőhelyen végezhetnek méréseket, és konzultálhatnak a mérésvezetőkkel.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Sokszorosított segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 24
  Félévközi készülés órákra 18
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Készülés ellenőrző mérésre
   18
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Jobbágy Ákos

  egyetemitanár

  MIT