Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Orvosbiológiai méréstechnika

  A tantárgy angol neve: Biomedical Instrumentation

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. augusztus 27.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4131 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4131/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Jobbágy Ákos

  egyetemi tanár

  MIT

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, méréstechnika.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A biológiai jelek méréséhez szükséges jelátalakítók bemutatása és a hozzájuk kapcsolódó készülékek funkcionális ismertetése, ideértve mind a jellemző hardver egységeket mind az elterjedten használt jelfeldolgozó algoritmusokat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  A tárgy kapcsolódási pontjai: egészségügy, műszergyártás.

  Jeltartományok, jeltípusok, közvetlen és közvetett mérések. Zajok, zavarok.

  Jelátalakítók

  Elektródok: típusok, helyettesítő képek.

  Nem villamos mennyiségek villamos jellé alakítása: elmozdulás, nyomás, erő, áramlási sebesség, hőmérséklet.

  Linearizálás, dinamikus tulajdonságok vizsgálata.

  Biológiai jeleket feldolgozó erősítők

  Jelhozzávezetés, bemeneti fokozat, védelem, galvanikus elválasztás, zajelnyomás, szelektív fokozatok.

  Biztonságtechnika

  Az áram fiziológiai hatása. Az áramutak létrejötte.

  Védekezés a nem kívánatos áramutak ellen. Szabványok.

  Elektronikus jeleket feldolgozó orvosi készülékek bemutatása

  A készülékek funkcionális blokkvázlata.

  Digitalizálás, adattömörítés, lényegkiemelés.

  Az eredmények reprezentálása.

  Készülékspecifikus jelfeldolgozás.

  Távmérés.

  A bemutatandó készülékek:

  Elektrokardiográfok. Pacemakerek. Defibrillátorok.

  Elektroencefalográfok. Elektromiográfok. Stimulátorok.

  Vérnyomás- és pulzusmérők. Légzési paramétereket mérő készülékek.

  Impedanciamérők, pletizmográfok.

  Őrző készülékek. Dializátorok. Hallásvizsgálók.

  Laboratóriumi készülékek. Ultrahangot használó készülékek.

  Képalkotó berendezések.

  Mozgásanalízis.

  Orvosi készülékek ellenőrzése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. A félév során egy idegennyelvű cikkből referátumot kell készíteni. A félévközi követelmények teljesítését igazoló aláírás megadásának feltétele a referátum elfogadása.

  3. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli. A vizsgajegy kialakítása kizárólag a vizsgadolgozat alapján történik. A vizsgáról való távolmaradást a tantárgy előadójánál lehet igazolni. Igazolatlan hiányzást követően a hallgató csak különeljárási díj befizetése után tehet vizsgát.

  1. Elővizsga: A tantárgyból elővizsgát nem tartunk.
  11. Pótlási lehetőségek

  Ha a referátumot a szorgalmi időszak végéig nem sikerül elfogadható minőségben beadni, akkor ezt a pótlási időszak végéig, különeljárási díj befizetése után lehet pótolni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációra

  • az előadások szünetében, továbbá
  • az előadóval történő személyes megbeszélés szerint van lehetőség.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadásokhoz az Orvosbiológiai méréstechnika c. segédanyag használható. További irodalmak jegyzéket a hallgatók évente aktualizálva az előadásokon kapják meg.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  --

  Felkészülés zárthelyire

  --

  Házi feladat elkészítése

  50

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  --

  Vizsgafelkészülés

  44

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás

  Tanszék:

  dr. Jobbágy Ákos

  egyetemi tanár

  MIT