Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes rendszerek analízise

  A tantárgy angol neve: Analysis of Computer Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. február 19.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Beágyazott információs rendszerek főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4085 8. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Selényi Endre,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4085/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Selényi Endre

  egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Tóth Csaba

  adjunktus

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, Digitális technika, Informatika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja az, hogy a közös képzés fenti tárgyaira építve bemutassa a számítógépes rendszerek teljesítmény és megbízhatóság analíziséhez használatos módszerek elméleti hátterét és konkrét példákon keresztül megtanítsa a hallgatóknak a legfontosabb gyakorlati eljárásokat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Számítógépes rendszerek modellezése, szimulációja. Számítógépes rendszerek teljesítő képessége, a teljesítőképesség mérése, teljesítmény analízis, terhelés generálás. A teljesítmény analízis eszközei: statisztikai vizsgálatok, benchmarkok. Funkcionális elemek teljesítőképességének hatása a teljes rendszer teljesítőképességére.

  Elosztott rendszerek modellezése. Kommunikációs kapcsolatok modellje és számítógép hálózatok teljesítmény analízise.

  Számítógépes rendszerek megbízhatósága, hibamodellek, a rendszer-megbízhatóság mértékei.

  Hibatűrő rendszerek felépítése, a redundancia, (hardver redundancia, információ redundancia, szoftver redundancia), hibadetektálás, degradáció javítás. Analitikus és szimulációs elemzés.

  Számítógépes rendszerek információ védelme, számítógépes biztonságtechnika.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a.              A szorgalmi időszakban: A félév során a hallgatók két kiszárthelyit írnak meg. Ezek egyenként 40%-os teljesítése a feltétele a félévvégi aláírásnak.

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c.              Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  Mindkét kiszárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban kijelölt időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Györfi L., Páli I.: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben. BME jegyzet, Budapest, 1991.
  • Kleinrock: Sorbanállás-kiszolgálás. Bevezetés a tömegkiszolgálási rendszerek elméletébe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
  • Rai Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis. Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modelling. John Wiley and Sons, 1991.
  • Johnson: Design and Analysis of Fault Tolerant Systems. Addison-Wesley, 1989.
  • Elektronikus segédletek
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Selényi Endre

  egyetemi tanár

  MIT