Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális jelfeldolgozás

  A tantárgy angol neve: Digital Signal Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. december 20.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Beágyazott Információs Rendszerek Főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4084 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kollár István,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4084/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kollár István

  egyetemi tanár

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, Hálózatok és rendszerek 1-2, Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Hálózatok és rendszerek 1-2, Valószínűségszámítás, Méréstechnika.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Alapismeretek megtanítása: jelek mérése és feldolgozása digitális eszközökkel – DSP, számítógép. Rendszerek modellezése, az információ optimális kinyerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Kapcsolat a folytonos és diszkrét jelek és rendszerek között: a mintavételezés elvi állításai, gyakorlati alkalmazási lehetőségek és korlátok. A digitális jelfeldolgozás beillesztése mérőeszközökbe. Jelek feldolgozása becslésekkel. A becslők legfontosabb fajtái. Maximum likelihood becslés. A diszkrét Fourier-transzformáció tulajdonságai periodikus, tranziens és sztochasztikus jelek esetén. Az A/D és D/A átalakítás méréstechnikai leírása. A/D átalakítók felépítése. Kísérlettervezés. Az eredmények megjelenítése: a hagyományosat meghaladó mennyiségű információ közlése a mért adatok kiértékelése alapján.

  Jelek és rendszerek leírása dinamikus modellek segítségével. Modellek illesztése mért jelekhez. A megfigyelők szerepe, alkalmazásuk közvetlenül nem mérhető mennyiségek meghatározására. Rezonátorbank és alkalmazása megfigyelőként. A rekurzív Fourier-transzformáció. Az adaptív módszerek alapjai. Mérések hibái, és ezek csökkentése. Az átlagolás fajtái, ezek hatása a mért jelre. A digitális szűrés alapjai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások; hetente átlagosan egy óra feladatmegoldás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy nagyzárthelyi, és egy házi feladat. Az aláírás feltétele legalább elégséges szintű nagyzárthelyi és házi feladat elkészítése.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: legalább négyes szintű zárthelyi és házi feladat.

  A megszerzett aláírás a következő félév vizsgaidőszakának végéig érvényes.

  Aktuális információk: http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4084/

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ-nek megfelelően:

  1. félév közben egy pótzárthelyit tartunk
  2. a vizsgaidőszak első három hetében a házi feladat pótlólag beadható (különeljárási díj befizetése után), a pótlólag beadott házi feladatokat a háromhetes határidő lejárta után egy héten belül javítjuk ki
  3. a vizsgaidőszak harmadik hetének végén egy zárthelyi pótlási lehetőség lesz (különeljárási díj befizetése után), ennek időpontját és helyét a tantárgy weboldalán közzétesszük.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Schnell László (főszerk.): Jelek és rendszerek méréstechnikája. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.

  Jegyzetforma: Schnell László (főszerk.): Jelek és rendszerek méréstechnikája I. és III. kötet (51435, 514352, régen: J5-1435, J5-1435/b)

  • Németh József, Péceli Gábor, Kollár István, Sujbert László: Digitális jelfeldolgozás. Hallgatói segédlet, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. 172 oldal.
  • Kollár István: Jelfeldolgozás feladatgyűjtemény. BME jegyzet, Műegyetemi Kiadó, 51441. Régen: Kollár István: Méréstechnika II. (Jelanalízis) feladatgyűjtemény. BME jegyzet, Tankönyvkiadó, J5-1441
  • Prékopa András: Valószínűségelmélet. Műszaki Könyvkiadó, 1974.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  25

  Vizsgafelkészülés

  25

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Péceli Gábor

  egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Kollár István

  egyetemi tanár

  MIT