Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A szoftvertechnológia alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Software Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4021 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tilly Károly,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4021/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovácsházy Tamás

  adjunktus

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás, informatika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A programfejlesztés általános lépéseinek, eszközeinek és alapvető célorientált technikáinak bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Szoftver életciklus modell.

  Implementáció: Szoftverrendszerek osztályai. Eseményvezérelt rendszerek alapproblémái, konkurens- és valós idejű ütemezők, folyamatok leírásának eszközei, kommunikáció és szinkronizáció. Deklaratív rendszerek alapproblémái: a produkciós rendszer modell, keresési algoritmusok, általános problémamegoldási módszerek. Procedurális fejlesztőeszközök: a procedurális programnyelvek fejlődése, az objektumorientált programozás alapfogalmai, bevezetés a Java programozásba. Deklaratív fejlesztőeszközök: deklaratív programozási nyelvek (a Prolog és az SQL alapjai), 4GL grafikus fejlesztőeszközök alapvető jellegzetességei.

  Elemzés és tervezés: A strukturált tervezés alapvető módszerei. Objektumorientált elemzés és tervezés. Az Objectory objektumorientált folyamat bemutatása. Az UML (Unified Modelling Language) mint szabványos jelrendszer objektumorientált módszertanokhoz.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév során olyan házi feladatokat adunk ki, amelyek viszonylag összetett szoftverrendszerek megvalósítását igénylik több főből álló csapatok részvételével. Az elkészített házi feladatot a szorgalmi időszakban megfelelő minőségben kell beadni. A házi feladat sikeres beadása feltétele az aláírásnak és a vizsgára bocsáthatóságnak.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgyfelelős oktató, és a házi feladat konzulensek az általuk megadott időben, valamint előzetes megbeszélés alapján a hallgatóval egyeztetett időben konzultáció céljából rendelkezésre állnak.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tilly Károly, Kiss István: Szoftvertechnológia

  Douglass B. P., Real-time UML : developing efficient objects for embedded systems, 2nd Edition. Addison-Wesley, 2000.

  Douglass B. P., Real-Time Design Patterns: Robust Scalable Architecture for Real-Time

  Systems. Addison-Wesley, 2002

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  24

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovácsházy Tamás

  adjunktus

  MIT

  Tilly Károly

  adjunktus

  MIT