Elektronikus orvosi műszerek

A tantárgy angol neve: Electronic Medical Equipment

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM3EOM   4/0/0/v 6 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3eom/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jobbágy Ákos

docens

MIT

Dr. Pataki Béla

docens

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

méréstechnika, elektronika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

Az elektronikus orvosi műszerekben alkalmazott tipikus hardver egységek és jelfeldolgozó algoritmusok bemutatása. Az EKG, EEG és a mandzsettát használó indirekt vérnyomásmérő készülékek részletes ismertetése. Valós (a hallgatókról felvett) fiziológiai eredetű jeleket feldolgozó algoritmus elkészítése MATLAB környezetben.

8. A tantárgy részletes tematikája

Makróelektródok felépítése és modellezése. Zajok, zavarok a testfelszínről elvezetett elektronikus jelekben.

A fiziológiai eredetű elektronikus jeleket feldolgozó orvosi készülékek (EKG, EMG, EEG)

funkcionális felépítése.

Impedanciamérő készülékek és pletizmográfok (PPG) funkcionális felépítése.

Mandzsettás vérnyomásmérő készülékek felépítése, a felhasznált algoritmusok a szisztolés és a diasztolés vérnyomás meghatározására.

A jel/zaj viszony javítására alkalmazható módszerek a jelfeldolgozás során: átlagolás, szűrés, mintaillesztés.

Neurális hálózatok alkalmazhatósága a fiziológiai eredetű jelek feldolgozására.

Tipikus feladatok fiziológiai eredetű jelek feldolgozása során.

EKG: QRS detektálás, alapvonal vándorlás szűrése, P, T hullám felismerése.

PPG: pulzushullám felfutási meredekség meghatározása, a felfutó szakasz kezdetének detektálása.

Fiziológiai eredetű jelek felvétele, a felvételek kiértékelése MATLAB környezetben.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A félév első 6 hetében előadás, a 7.-8. héten az Orvostechnika laboratóriumban a hallgatókról fiziológiai eredetű jelek rögzítése, a 9. – 14. héten számítógépes gyakorlat, feladatkonzultáció.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: házi feladat elkészítése.

A félévközi jegy a házi feladat alapján kerül megállapításra.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladatot a szorgalmi időszakban be kell adni. Ennek pótlására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

A gyakorlati foglalkozásokon lehetőség van konzultációra.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Jobbágy: Orvosbiológiai méréstechnika (segédanyag)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

24

Felkészülés zárthelyire

--

Házi feladat elkészítése

100

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

 

Vizsgafelkészülés

--

Összesen

180

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jobbágy Ákos

docens

MIT

Dr. Pataki Béla

docens

MIT