Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus orvosi műszerek

  A tantárgy angol neve: Electronic Medical Equipment

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM3EOM   4/0/0/v 6 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3eom/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jobbágy Ákos

  docens

  MIT

  Dr. Pataki Béla

  docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  méréstechnika, elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elektronikus orvosi műszerekben alkalmazott tipikus hardver egységek és jelfeldolgozó algoritmusok bemutatása. Az EKG, EEG és a mandzsettát használó indirekt vérnyomásmérő készülékek részletes ismertetése. Valós (a hallgatókról felvett) fiziológiai eredetű jeleket feldolgozó algoritmus elkészítése MATLAB környezetben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Makróelektródok felépítése és modellezése. Zajok, zavarok a testfelszínről elvezetett elektronikus jelekben.

  A fiziológiai eredetű elektronikus jeleket feldolgozó orvosi készülékek (EKG, EMG, EEG)

  funkcionális felépítése.

  Impedanciamérő készülékek és pletizmográfok (PPG) funkcionális felépítése.

  Mandzsettás vérnyomásmérő készülékek felépítése, a felhasznált algoritmusok a szisztolés és a diasztolés vérnyomás meghatározására.

  A jel/zaj viszony javítására alkalmazható módszerek a jelfeldolgozás során: átlagolás, szűrés, mintaillesztés.

  Neurális hálózatok alkalmazhatósága a fiziológiai eredetű jelek feldolgozására.

  Tipikus feladatok fiziológiai eredetű jelek feldolgozása során.

  EKG: QRS detektálás, alapvonal vándorlás szűrése, P, T hullám felismerése.

  PPG: pulzushullám felfutási meredekség meghatározása, a felfutó szakasz kezdetének detektálása.

  Fiziológiai eredetű jelek felvétele, a felvételek kiértékelése MATLAB környezetben.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A félév első 6 hetében előadás, a 7.-8. héten az Orvostechnika laboratóriumban a hallgatókról fiziológiai eredetű jelek rögzítése, a 9. – 14. héten számítógépes gyakorlat, feladatkonzultáció.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladat elkészítése.

  A félévközi jegy a házi feladat alapján kerül megállapításra.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladatot a szorgalmi időszakban be kell adni. Ennek pótlására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A gyakorlati foglalkozásokon lehetőség van konzultációra.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jobbágy: Orvosbiológiai méréstechnika (segédanyag)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  24

  Felkészülés zárthelyire

  --

  Házi feladat elkészítése

  100

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  --

  Összesen

  180

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jobbágy Ákos

  docens

  MIT

  Dr. Pataki Béla

  docens

  MIT