Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika

  A tantárgy angol neve: Digital Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Műszaki Informatika kiegészítő Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM3248 1 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benesóczky Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3248/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Benesóczky Zoltán

  adjunktus

  MIT

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitüzése a digitális technika alapjainak felelevenítése (SSI elemektől a mikroprocesszorig), a hallgatók tudásának közel azonos szintre hozása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy a nappali tagozatos 2 féléves anyag rövidített 1 féléves változata. Az ott elhangzottakhoz hasonlóan a rendelkezésre álló jegyzetekhez igazodva két részből áll.

  I. rész: A kódolás alapjai, elvek és módszerek.

  Logikai függvények, kombinációs hálózatok és minimalizálásuk, hazárd fogalma, hazárdmentesítés.

  Sorrendi hálózat fogalma, leírási módja, szinkron hálózatok működése, tervezése.

  Aszinkron sorrendi hálózat fogalma, működése.

  II.rész: Az összetett funkciókat megvalósitó kombinációs és sorrendi (MSI) alkatrészek áttekintése: multiplexerek, demultiplexerek, dekódolók, kódátalakitók, aritmetikai elemek, számlálók, regiszterek.

  Programozható logikák csoportosítása, PLD-k belső felépítése, PLD-s fejlesztő rendszer működése.

  Logikai feladat leírása hardver leíró nyelv segítségével.

  Tervezés funkcionális elemekkel. Adatstruktúra és vezérlés szerepe. Szisztematikus vezérlő tervezése. Mikroprogramozott vezérlő működése, mikroprogram írása.

  Általános számitógép modell, alapvető funkciók és fogalmak.

  A mikroprocesszoros busz részei és funkciói. Kommunikáció a buszon.

  Egy egyszerű mikroprocesszor belső felépítése, működése, utasításkészlet, utasítás tipusok, cimzési módok.

  Az assembly nyelvű programozás alapjai.

  Memória illesztése mikroprocesszorhoz. Periféria illesztése mikroprocesszorhoz IO tarományba és memóriába ágyazva.

  Periféria tipusok és kezelési módszerek (programozott, IT-s, DMA-s perifériák).

  Mikrokontrollerek (m C) felépítése, tipikus m C perifériák.

  Mikroprocesszoros és mikrokontrolleres készülékek fejlesztésének segédeszközei.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és önálló otthoni gyakorlat.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A félév során a hallgatók

  - egy nagyzárthelyit és

  - két otthoni házi feladatot oldanak meg.

  A félévvégi aláíráshoz a felsoroltak legalább elégséges (40%-os) teljesítése szükséges.

  Korábban megszerzett aláírás legkorábban 2000. decembertől ismerhető el.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A vizsga írásbeli, összesen három vizsgaalkalom lesz.

   Az elégségeshez 40%-os, a jeleshez 80%-os eredmény elérése szükséges.

  3. Elővizsga:

  Elővizsga nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalmat, a vizsgaidőszakban további egy alkalmat biztosítunk. A nagyzárthelyi pótzárthelyi megírásával javítható. A házi feladatok elégtelen teljesítése a kijavított feladat előírt határidőre történő újra beadásával javítható, a szorgalmi időszakban. A házi feladat a vizsga időszakban már nem pótolható.

  Egy személy mind a szorgalmi időszakban mind a vizsgaidőszakban csak egy javítási lehetőséggel élhet. A vizsgaidőszakban a javítási lehetőség az első vizsga időpontjában van. A vizsgaidőszakbeli javítás pótdíj köteles.

  Ismétlő és javító vizsgák a TVSZ szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Órarenden kívüli időpontokban konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése (TKV 44452 1985.)

  Dr. Benesóczky: Digitális tervezés funkcionális elemekkel és mikroprocesszorral 55033

  Dr. Selényi- Benesóczky: Digitális techn. példatár. J5-5005 1991.

  Dr. Szittya- dr. Hunwald: Logikai elemek adatgyüjteménye J5-1042 1973.

  John F. Wakerly: Digital Design. Prentice Hall,Englewood Cliffs, New Jersey 07632,1990.

  Sokszorosított és elektronikus segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  24

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  36

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Tanszék, Intézet

  Név

  Beosztás

  MIT

  dr. Benesóczky Zoltán

  adjunktus

  http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3248/