Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott információs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Embedded Information Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM3244 6. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Péceli Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3244/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Péceli Gábor

  egyetemi tanár

  MIT

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elsősorban a programozás technológiája, az operációs rendszerek és a számítógép hálózatok témaköreinek ismeretére épít, de tájékozottságot feltételez a mesterséges intelligencia és az adatbázisok témaköreiben is.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMM3231" , "felvétel" , _ ) >0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMM3231" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMMF517" , "felvétel" , _ ) >0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMMF517" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFOF512" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFOF512" , "felvétel" , _ ) >0
  VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2004/05/1" ) >0
  VAGY Szakirány2R( "KIEG", "2005/06/1" ) >0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIA219" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIA219" , "felvétel" , _ ) >0
  VAGY Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGI", ahol a Ciklus = "2006/07/1")
  VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
  VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket ad az ún. beágyazott információs rendszerekről. Ezek a rendszerek informatikai eszközökre épülő integrált alkalmazások, amelyek közös jellemzője

  • a nagyfokú autonomítás, valamint
  • a fizikai környezettel való intenzív információs kapcsolat.

  Mindkét jellemvonás egyértelmű követelményeket támaszt a valós idejű működésre, a változásokat követni tudó adaptivitásra, valamint a szolgáltatások biztonságára, ill. minőségére vonatkozóan.

  A beágyazott rendszerek tervezése és kivitelezése terén két fő szakmai vonulat azonosítható:

  • az alkalmazás-orientált célberendezések tervezése és kivitelezése, amely hardver, szoftver és alkalmazástechnikai ismereteket igényel (alapvetően villamosmérnöki feladat),
  • a beágyazott információs rendszerek tervezése és kivitelezése, amely az alkalmazás-orientált célberendezéseket a fizikai környezettel integrálva komplex alkalmazói rendszerek létrehozását célozza (alapvetően mérnök-informatikusi feladat).

  A tárgy elsődleges célja ez utóbbi vonulat legfontosabb vonatkozásainak bemutatása.

  Ennek keretében a hallgatók

  • valós idejű és adaptív információfeldolgozást megvalósító mechanizmusokat,
  • integrált rendszerek leírására szolgáló eszközöket és módszereket, valamint
  • tervezési, minősítési és minőségbiztosítási eljárásokat

  ismernek meg. Ezen kívül behatóan foglalkoznak a beágyazott információs rendszerek kivitelezésének, üzemeltetésének és továbbfejlesztésének legfontosabb kérdéseivel is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés (2 hét)

  • Beágyazott rendszerek definíciója, tipikus alkalmazások, követelmények.
  • Valós idejű alkalmazások, időkezelés valós idejű rendszerekben.
  • Puha és kemény, eseményvezérelt és idővezérelt valós idejű rendszerek.

  2. Valós idejű operációs rendszerek, futtatórendszerek, nyelvek (3 hét)

  • Valós idejű operációs rendszerek tulajdonságai.
  • Erőforrás allokáció, ütemezés, kommunikáció, szinkronizáció.
  • Aszinkron és szinkron nyelvek


  • Példák valós idejű futtató és operációs rendszerekre

  3. A beágyazott rendszer és a befogadó környezet modellezése (3 hét)

  • Valós idejű számítógépes rendszerek modellezése és modellezési eszközei.


  • A befogadó környezet folytonos, diszkrét, hibrid és heterogén modelljei, valamint modellezési eszközei
  • Az időben változó követelmények figyelembe vétele: adaptivitás és evolúció

  4. Beágyazott rendszerek tervezése (3 hét)

  • Példák a fizikai és az információs folyamatok integrálására, követelményanalízis


  • Példák valós idejű információ feldolgozásra, követelményanalízis
  • Hardver-szoftver együttes tervezés
  • Szoftver technológia, alkalmazás generálás
  • tervezés optimalizálás, inkrementális tervezés
  • Példák, esettanulmányok

  5. Beágyazott rendszerek minősítése, minőségbiztosítása (3 hét)

  • Termékminőség, a szolgáltatások biztonsága, biztonságkritikus rendszerek
  • Ellenőrzéstechnológia a tervezés során: Verifikáció, validáció, szimuláció, mérés
  • Ellenőrzéstechnológia a működtetés során: Monitorozás és diagnosztika
  • Megbízhatóság, (szolgáltatás)biztonság, rendelkezésre állás
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy nagyzárthelyi és tíz, heti rendszerességgel elkészítendő házi feladat. A házi feladatok elkészítésére a kiadást követően rendre egy hét áll rendelkezésre. A feladatok átlagos munkaidő igénye négy óra. A vizsgára bocsátás feltétele a nagyzárthelyi legalább elégséges szintű megírása, továbbá a házi feladatok legalább 50%-ának eredményes elkészítése. A beadott házi feladatokat hétről-hétre pontozással értékeljük: az 50%-os eredményesség a házi feladatokkal elérhető összpontszám felének elérését jelenti. A megszerzett aláírás a tárgyfélévben és a továbbiakban a TVSz szerint érvényes.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. A kreditpont megszerzésének feltétele: legalább elégséges vizsga.

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyi a szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolható. A vizsgaidőszak TVSz által megjelölt időszakában - különeljárási díj ellenében - még egy további alkalommal is biztosítunk pótlási lehetőséget.

  A házi feladatok – a kiadáskor rögzített - határidőn túl nem adhatók be, pótlásukra lehetőség nincsen.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgák előtti napokon, egyébként egyéni megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Óravázlatok, jegyzet fejezetek, segédletek elektronikusan hozzáférhető formában.

  [1] H. Kopetz: Real-Time Systems, Design Principles for Embedded Applications, Kluwer Academic Publishers, 1997.

  [2] Giorgio Butazzo, HARD REAL-TIME COMPUTING SYSTEMS: Predictable Scheduling Algorithms and Applications, Kluwer, 1997.

  [3] Jane W.S. Lu, Real-Time Systems, Prentice-Hall, 2000.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  12

  Házi feladat elkészítése

  40

  Vizsgafelkészülés

  28

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Péceli Gábor

  egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Majzik István

  egyetemi docens

  MIT

  Dr. Csertán György

  egyetemi adjunktus

  MIT

  Szepessy Zsolt

  egyetemi tanársegéd

  MIT

  Völgyesi Péter

  tud. segédmunkatárs

  MIT