Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Operációs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Operating Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Műszaki Informatika Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM3231 4 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária Dr.,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3231/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kondorosi Károly

  egyetemi docens

  IIT

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép architektúrák, Programozás alapjai, Programozás technológiája

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEE1234" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1234" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHI1234" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1237" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1506" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFOF014" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEA113" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIA115" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Alapvető ismeretek nyújtása a számítógépek operációs rendszereinek funkcióiról, belső felépítéséről, működéséről.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés. Az operációs rendszerek története. Napjaink operációs rendszerei. Az operációs rendszerekről általában: feladatok, csatlakozási felületek, funkciók, szerkezet, működés.

  Folyamatok és folyamatokból álló rendszerek. Folyamatok együttműködése, szinkronizáció és kommunikáció. Folyamatok és együttműködésük leírása programnyelvekben. Holtpont. Multiprogramozott operációs rendszerek. Folyamatok végrehajtása egy számítógépen, Sorállási- és állapot-modell. CPU ütemezés. Tárkezelés. Virtuális tárkezelés. Háttértár kezelés. Állománykezelés. Periféria kezelés. Kezelői felületek. Védelem és biztonság.

  Elosztott rendszerek. Hálózati kommunikáció. Elosztott állományrendszerek. Elosztott operációs rendszerek. Időkezelés és koordináció elosztott rendszerekben. Elosztott rendszerek biztonsági kérdései. A Kerberos hitelesítő rendszer.

  A UNIX operációs rendszer. A UNIX belső szerkezete. Ütemezés. Folyamatok közötti kommunikáció. Fájlrendszerek.

  A WINDOWS NT operációs rendszer.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás, a félévközi előrehaladás ellenőrzése zárthelyin.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév során a hallgatók egy nagyzárthelyit írnak. A félévvégi aláíráshoz a nagyzárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése szükséges. A korábban megszerzett félévvégi aláírás 1996-tól fogadható el.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga két részből álló írásbeli vizsga. A vizsgára bocsáthatóság feltétele az aláírás megszerzése.

  Az elégséges vizsgához az első rész min. 50%-os, és a kombinált vizsga min. 40%-os teljesítése szükséges. A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgaeredmény.

  1. Elővizsga: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalommal biztosítunk lehetőséget.

  Az aláírás megszerzésére a TVSZ rektorhelyettesi értelmezésének megfelelően a vizsgaidőszak 3. hetének végéig egy újabb lehetőséget biztosítunk. A pótlás a vizsgaidőszak 3. hetében tartott vizsgával egyidejűleg lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén a személyi és tárgyi erőforrások függvényében az előadóval egyeztetett teremben és időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tananyagot az alábbi tankönyv, valamint a letölthető segédletek tartalmazzák:

  • Kóczy A., Kondorosi K. (szerkesztők): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 2000.

  További felhasználható irodalom:

  • Kiss István, dr. Kondorosi Károly: Operációs rendszerek J 55011
  • Benyó B., Kondorosi K., Sziray J.: Operációs rendszerek alapjai, Universitas Kft, Győr, 2002.
  • Silberschatz, Peterson: Operating System Concepts (tetszőleges kiadás)
  • Tanenbaum, A.S., Woodhull, A.S., Operációs rendszerek, Panem Kiadó, Budapest, 1999.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kondorosi Károly

  docens

  IIT

  dr.Várkonyiné

  dr.Kóczy Annamária

  docens

  MIT

  dr. Román Gyula

  adjunktus

  MIT

  Mészáros Tamás

  tanársegéd

  MIT

  Kiss István

  tanársegéd

  MIT

  Szeberényi Imre

  főtanácsos

  IIT

  dr. Vajk István

  docens

  AUT