Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika

  A tantárgy angol neve: Digital Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Műszaki Informatika Szegedi Egyetem
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM3200   4/2/0/v 8  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Selényi Endre,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3200/
  4. A tantárgy előadója
  dr. Benesóczky ZoltánmestertanárMIT
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitüzése a digitális technika alapjainak elsajátítása (SSI elemektől a mikroprocesszorig).

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy a nappali tagozatos 2 féléves anyag rövidített 1 féléves változata, melyhez azonban heti 2 óra gyakorlat is tartozik. Az ott elhangzottakhoz hasonlóan a rendelkezésre álló jegyzetekhez igazodva két részből áll.

  I. rész: A kódolás alapjai, elvek és módszerek.

  Logikai függvények, kombinációs hálózatok és minimalizálásuk, hazárd fogalma, hazárdmentesítés.

  Sorrendi hálózat fogalma, leírási módja, szinkron hálózatok működése, tervezése.

  Aszinkron sorrendi hálózat fogalma, működése.

  II.rész: Az összetett funkciókat megvalósitó kombinációs és sorrendi (MSI) alkatrészek áttekintése: multiplexerek, demultiplexerek, dekódolók, kódátalakitók, aritmetikai elemek, számlálók, regiszterek.

  Programozható logikák csoportosítása, PLD-k belső felépítése

  Tervezés funkcionális elemekkel. Adatstruktúra és vezérlés szerepe. Szisztematikus vezérlő tervezése. Mikroprogramozott vezérlő működése, mikroprogram írása.

  Általános számitógép modell, alapvető funkciók és fogalmak.

  A mikroprocesszoros busz részei és funkciói. Kommunikáció a buszon.

  Egyszerű mikroprocesszor belső felépítése, működése, utasításkészlet, utasítás tipusok, cimzési módok.

  Az assembly nyelvű programozás alapjai.

  Memória illesztése mikroprocesszorhoz. Periféria illesztése mikroprocesszorhoz IO tarományba és memóriába ágyazva.

  Periféria tipusok és kezelési módszerek (programozott, IT-s, DMA-s perifériák).


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A félév során a hallgatók

  - egy nagyzárthelyit és

  - két otthoni házi feladatot oldanak meg.

  A félévvégi aláíráshoz a felsoroltak legalább elégséges (nagyZH min. 40%, kisfeladatok egyenként min 40%) teljesítése szükséges.

  1. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli, összesen három vizsgaalkalom lesz.

  Az elégségeshez 40%-os eredmény elérése szükséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy, a vizsgaidőszakban az első vizsga időpontjában további egy alkalmat biztosítunk.

  A kisfeladatok beadása csak a szorgalmi időszak végéig pótolható!

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint..

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése (TKV 44452 1985.)

  Dr. Benesóczky: Digitális tervezés funkcionális elemekkel és mikroprocesszorral 55033

  Dr. Selényi- Benesóczky: Digitális techn. példatár. J5-5005 1991.

  Dr. Szittya- dr. Hunwald: Logikai elemek adatgyüjteménye J5-1042 1973.

  John F. Wakerly: Digital Design. Prentice Hall,Englewood Cliffs, New Jersey 07632,1990.

  Sokszorosított és elektronikus segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  90
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése40
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen240
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  MITDr. Selényi Endreegyetemi tanár
  MIT dr. Benesóczky Zoltánmestertanár