Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott rendszerek

  A tantárgy angol neve: Embedded Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. február 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Beágyazott Információs Rendszerek Főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM3062 6. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dabóczi Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3062/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dabóczi Tamás

  egyetemi docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatika, Elektronika, Méréstechnika, Elektronikai technológia

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy olyan processzoros, ill. számítógépes célberendezések rendszertechnikai kialakításával, ill. hardver felépítésével foglalkozik, amelyek autonóm viselkedésűek, és az őket befogadó alkalmazói környezettel intenzív információs kapcsolatban állnak. Bemutatja a korszerű érzékelők tipikus felépítését, a jelkondicionálás áramköri megoldásait, a digitális jelátalakítókat (AD és DA konverterek), a jelfeldolgozó egységeket, valamint a rendszeren belüli és rendszerek közötti kommunikáció tipikus megoldásait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Beágyazott rendszerek felépítése
  Főbb jellemzők, alkalmazási területek. Követelmények a beágyazott rendszerekkel szemben: A beágyazott rendszerek tipikus szintjei, az egyes szintek jellegzetes hardver és szoftver architektúrái.

  Érzékelők
  Tipikus érzékelők működési elvének és jelkondicionálásának bemutatása: elmozdulás, elfordulás, erő, nyomás, hőmérséklet, áramlás, fényintenzitás és folyadékszint mérésére használható szenzorok és jelkondicionáló eszközök. Integrált kivitelű érzékelő, jelkondicionáló és távadó eszközök.

  Korszerű jelátalakítók
  Digitális jelfeldolgozás alapjai, interpoláló és decimáló szűrők. A/D átalakítók (Flash, szukcesszív approximációs, Dual slope, subranging, pipelined-subranging, Bit-per-stage, Sigma-Delta). AD átalakítók jellemzése, statikus és dinamikus hibák. D/A átalakítók (String, R-2R létra, szegmentált, Sigma-Delta). Kódváltási tranziens. Nullad rendű tartó hatása. Digitális jelszintézis (DDS). Interpolálás és decimálás.

  Jelfeldolgozó egységek
  Általános célú processzorok, mikrokontrollerek, jelfeldolgozó processzorok (DSP) felépítése, tipikus periféria készlete.


  Kommunikáció a beágyazott rendszerekben
  Funkcionális részegységek kommunikációja. Szenzorok rendszerbe illesztése. A kommunikáció szabványos hardver és szoftver eszközei. Az I2C busz, a CAN busz. Integrált intelligens szenzorok (IEEE 1451).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, ill. tantermi gyakorlat

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi,

  egy házi feladat

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs

  Az aláírás feltétele a legalább elégséges szintű zárthelyi és elfogadható szintű házi feladat elkészítése.

  11. Pótlási lehetőségek

  Zárthelyi szorgalmi időszakban egy alkalommal, vizsgaidőszakban szintén egy alkalommal pótolható. Házi feladat vizsgaidőszakban nem pótolható. Házi feladat zárthelyivel nem helyettesíthető.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr. Schnell László (főszerk.): Jelek és rendszerek méréstechnikája. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985. Jegyzetforma: Dr. Schnell László (főszerk.): Jelek és rendszerek méréstechnikája I. és III. kötet (51435, 514352, régen J5-1435, J5-1435/b)
  • Ljubisa Ristic (ed.): Sensor Technology and Devices. Artech House. Boston-London, 1994.
  • G. van der Horn, J.L., Huijsing: Integrated Smart Sensors. Design and Calibration. Kluwer Academic Publishers. Boston-Dordrecht-London, 1998.
  • E. Schrüfer: Elektrische Messtechnik. Carl Hanser Verlag, München-Wien, 1992.
  • Analog Devices: Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning, 1999.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Péceli Gábor

  egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Dabóczi Tamás

  egyetemi docens

  MIT

  Dr. Simon Gyula

  egyetemi docens

  MIT