Laboratórium 0.

A tantárgy angol neve: Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM3000   4/0/0/a 0  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Orosz György,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm3000/
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika, Hálózatok és rendszerek, Elektronika (4. szemeszter), Méréstechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgyat csak a német képzésben résztvevő azon hallgatók vehetik fel, akik még az adott szemeszterben Németországba utaznak féléváthallgatásra. Akik a képzést Magyarországon folytatják, azok a Laboratórium I tárgyat vegyék fel. A tárgy felvételének előfeltétele a Méréstechnika (vimm2022) aláírás megléte.

7. A tantárgy célkitűzése

Azok a német képzésben résztvevő hallgatók, akik a szemesztert Németországban végzik féléváthallgatás keretében, a Laboratórium I. (vimm3023) és Laboratórium II. (vimm3024) tárgyakat fordított sorrendben végzik el (először a Laboratórium II-t). Így nem veszítenek egy teljes évet a Laboratórium I-II elvégzésével amiatt, hogy ezekből a tárgyakból nincs keresztfélév. Ahhoz, hogy a Laboratórium II tárgyat sikeresen elvégezhessék a Laboratórium I teljes elvégzése nélkül, az alap műszer és eszközkezelési tudást el kell sajátítsák. Ennek érdekében a "Laboratórium I." című tárgy 1-3. mérését elvégzik ennek a tárgynak a keretében. Ennek a sikeres elvégzése a feltétele annak, hogy a Laboratórium II. tárgyat a Laboratórium I teljesítése nélkül felvehessék. A Laboratórium 0 tárgy elvégzése nem mentesít az egy év múlva esedékes Laboratórium I tárgy 1-3 mérésének elvégzése alól.

8. A tantárgy részletes tematikája 1. sz. mérés: Műszerkezelés

Bevezetés: A laboratórium bemutatása, a követelmények ismertetése, baleseti és tűzvédelmi oktatás. A laboratóriumban használt általános célú műszerek megismerése és használatának gyakorlása. Alapvető cél, hogy a megszerzett ismeretek alapján a műszerek kezelése ne okozzon nehézséget a későbbi tematikus mérési feladatok megoldásánál.

2. sz. mérés: Alapmérések

A laborban használt általános célú műszerek használatának gyakorlása egyszerű mérési feladatok elvégzésével. Elektromechanikus és digitális műszerek használata, mérési bizonytalanságuk meghatározása. Egyenfeszültség, egyenáram mérése. Váltakozó feszültség, váltakozó áram mérése. Mérési bizonytalanság meghatározása.

3. sz. mérés: Digitális alapeszközök

A mérés alapvető célja a tárgy későbbi digitális méréseihez szükséges ismeretek átadása, az azokban szereplő korszerű tervezési és vizsgálati eszközök, módszerek első bemutatása: (1) a logikai tervezésről és a mikrovezérlőkről korábban megszerzett ismeretek korszerű gyakorlati vonatkozásai, (2) az előtanulmányokban nem szereplő, és a mérésekhez szükséges szakma-specifikus ismeretek bemutatása a programozható logikai hálózatokról, a digitális hálózatok számítógéppel segített tervezéséről, a logikai hálózatok, funkcionális egységek ellenőrzésére szolgáló eszközökről és módszerekről, (3) a logikai analizátor kezelésének gyakoroltatása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratórium

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

(1) A 8. pontban felsorolt mérési feladatok eredményes teljesítése előírt órarendi időpontokban. Az eredményes teljesítéshez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés, és a mérés megfelelő szintű dokumentálása tartozik.

· Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető, a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.

· Az 1-3. mérések bevezető-felkészítő jellegűek, ezért az ezek keretében folyó hallgatói munkát osztályzattal nem értékeljük, de elégtelen teljesítés esetén a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.

b. A vizsgaidőszakban: -

c. Elővizsga: -

11. Pótlási lehetőségek Az előírt 3 mérésből a félév során maximum 1 mérés pótlására biztosítunk lehetőséget, függetlenül attól, hogy elégtelen eredménnyel zárult mérés, vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé. A pótlásra a 3. mérés hetének végéig van lehetőség.
12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, a laborvezető által megszervezett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz mérési útmutatók és műszerismertetők tartoznak, amelyeket a jegyzetboltban lehet megvásárolni. A segédlet adatai:

Péceli Gábor – Dabóczi Tamás (szerk.): Hallgatói segédlet a Laboratórium I. c. tárgy méréseihez, Műegyetemi Kiadó.

Péceli Gábor – Dabóczi Tamás (szerk.): Műszerismertető segédlet a Laboratórium I. c. tárgy méréseihez, Műegyetemi Kiadó.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra12
Félévközi készülés órákra18
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen30
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

A Laboratórium I. tárgyat kidolgozó Kari Munkaközösség.