Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatik IC1

  A tantárgy angol neve: Informatics IC1 (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Német nyelvű képzés

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM2508 3 4/0/0/v 6 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hainzmann János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm2508/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Hainzmann János

  adjunktus

  Méréstechnika és Tanszék

  Csörnyei Márk

  tanársegéd

  Szélessávú Hírközlés és T.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitaltechnik, Programmplanung

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIFO2238" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1504" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A német nyelvű képzés speciális előtanulmányi rendje

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó ismeretek nyújtása és szemlélet kialakítása az alábbi területen: számítógépek felépítése, operációs rendszerek, információs hálózatok, adatbázis-kezelés, programozás-elmélet, számítástudomány.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Számítógép-architektúrák rész

  Számítógép-architektúrák osztályozása. Utasításrendszer, CISC és RISC architektúra. A számítógép fő hardver egységei. Memória-hierarchia. Félvezető tárak jellemzői. Cache architektúrák. Háttértárolók, merevlemez egységek, RAID. Memória-menedzsment, a multi-tasking támogatása. Sínrendszerek osztályozása, fontosabb jellemzők. A PCI-busz. Hierarchikus buszrendszerek. Processzorarchitektúrák osztályozása, fejlődési irányok. Példaként az Intel IA-32 processzorcsalád. Multiprocesszoros rendszerek, cache koherencia.

  II. Operációs rendszerek rész

  Tradicionális operációs rendszerek: Bevezetés. Az operációs rendszerek története, fejlődési irányok. Napjaink operációs rendszerei. Az operációs rendszerek feladata. Az operációs rendszerek szerkezete. Folyamatok. Folyamatok kezelése, ütemezése, együttműködése. Holtpont és kezelése. Tárkezelés. Virtuális tárkezelés. Háttértár kezelés. Állomány kezelés. Periféria kezelés. Kezelői felületek. Operációs rendszerek menedzsmentje.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  : előadás

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban 1 db nagyzárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók. A zárthelyi eredményét a vizsgajegybe nem számítjuk be.

  A félévvégi aláírás feltétele: A zárthelyi dolgozat vagy a pótzárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése. A félévvégi aláírást a vizsgák időpontjában írjuk be.

  A vizsga írásbeli, a kérdések részben tesztkérdések. A vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Még egy további pótlási lehetőséget biztosítunk a vizsgaidőszak első két hetében.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Csoportos igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mario Dal Chin: Rechnerarchitektur; Teubner, Stuttgart, 1996.

  Flik, T., Liebig, H.: Mikroprozessortechnik; Springer-Verlag, 1990

  Tanenbaum: Számítógép-architektúrák; Panem, 2001, ISBN: 963 545 282 9

  Tanenbaum: Betriebssysteme

  Kóczy A. - Kondorosi K.: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben; Panem, Bp. 2000.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Várkonyiné dr. Kóczy Annamária

  docens

  MIT

  dr. Hainzmann János

  adjunktus

  MIT