Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika II.

  A tantárgy angol neve: Electronics II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM0194   2/1/0/v 3 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kolumbán Géza,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm0194/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kolumbán Géza

  Docens

  BME MIT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMM0198" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMM1802" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Kötelező: vimm0193, Elektronika I.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a diódák, a bipoláris és a térvezérlésű tranzisztorok működésével, az ezeket az eszközöket tartalmazó egyszerűbb áramkörök analízisével, és az összetettebb áramkörök működésének alapjaival.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A nemlineáris áramkörök analízis módszerei. A kisjelű modellek meghatározása, a torzítás fogalma. A nemlineáris karakterisztika felhasználása: egyenirányítók, keverők és frekvenciasokszorozók.
  • A dióda, a bipoláris és a térvezérlésű tranzisztorok működése és karakterisztikáik elemzése. Az eszközök kis- és nagyjelű modelljeinek meghatározása.
  • Diszkrét áramköri elemeket tartalmazó analóg áramkörök analízise. Nemlineáris transzferkarakterisztikák és diódás vágókapcsolások megvalósítása. Bipoláris és FET tranzisztoros erősítők analízise: a munkapont meghatározása és a jelút megtervezése. Többfokozatú erősítők analízise.
  • A visszacsatolás alkalmazása. A valóságos műveleti erősítők felépítése és használata. A valóságos műveleti erősítők legfontosabb paraméterei. Visszacsatolt rendszerek stabilitása.
  • A diódák és tranzisztorok kapcsoló üzemmódja, a digitális áramkörök legfontosabb jellemzői. A TTL, a TTL-LS és a CMOS digitális áramkörcsaládok működése és legfontosabb jellemzőiknek áttekintése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás + gyakorlat

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: A félév során egy kiszárthelyi írandó. A ZH akár igazolt, akár igazolatlan mulasztása esetén, ill. ha a ZH eredménye 35% alatt van, akkor órarendi időponton kívül, az utolsó oktatási héten pótzárthelyi írandó. A vizsgára bocsáthatóság feltétele a ZH, ill. a pótzárthelyi megírása és minimum 35%-os eredmény elérése. Ezen feltételek nem teljesítése esetén az aláírás a vizsgaidőszak első két hetében megtartott vizsgaalkalmon szerezhető meg, és utána vizsga csak ismétlő jelleggel tehető. Javító jelleggel pótzárthelyi nem írható.
  2. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli, a zárthelyi 30%-os, a vizsgazárthelyi 70%-os súlyozással számít bele a vizsgajegybe. Pótzárthelyi írása esetén annak eredménye veendő figyelembe.
  3. Elővizsga: -
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó, 1992)

  Smith-Dorf: Circuits, Devices and Systems (Wiley, 1992)

  Taub-Schilling: Digital Integrated Eletronics (McGraw, 1989)

  Előadó jegyzetei: www.mit.bme.hu/~kolumban/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kolumbán Géza

  Docens

  BME MIT