Az informatika alapjai

A tantárgy angol neve: Basics of Information Technology

Adatlap utolsó módosítása: 2009. április 18.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Környezetmérnök Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM0157   2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benesóczky Zoltán,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm0157/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Szegi András

docens

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

----

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott: Programozás

7. A tantárgy célkitűzése

Az informatikával kapcsolatos alapfogalmak, a számítógép belső működése, a számítógép hálózattal kapcsolatos alapfogalmak, az internet működésének megismerése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Számábrázolás

Kódolás

Redundancia, tömörítés, alkalmazások

Logikai áramkörök

Egyszerű számítógép felépítése, működése

Számítógép alkalmazása beágyazott rendszerben

PC felépítése, jellemzői, memória-hierarchia

Operációs rendszer

Számítógép és perifériák kapcsolata

Számítógép hálózatok

Internet

Számítógépes károkozók

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

:

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Előadás látogatása, két zárthelyi írása a félév közepén és az utolsó oktatási héten. A félévközi jegy a két zárthelyire kapott osztályzat átlaga, lefelé kerekítve, ha mindkét zárthelyi legalább elégséges.

b. A vizsgaidőszakban: ----

  1. Elővizsga: ----
11. Pótlási lehetőségek

Az első zárthelyi pótlása a szorgalmi időszakban, a második zárthelyi pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszakban egy zárthelyi még egy alkalommal pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadónál előre megbeszélt időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tananyag:

Az előadások anyaga elektronikus formában

Felhasználható irodalom:

Budai Attila Mikroszámítógép rendszerek 1999 LSI Oktatóközpont

Knapp Gábor: Operációs rendszerek 1998 LSI Oktatóközpont

Káldos János: az informatika alapjai, Kossuth 2003.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

14

Írásos anyagok elsajátítása

24

Felkészülés zárthelyire

24

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Szegi András

docens

MIT

Huszerl Gábor

tanársegéd

MIT