Innovation & Entrepreneurship Thesis 1

A tantárgy angol neve: Innovation & Entrepreneurship Thesis 1

Adatlap utolsó módosítása: 2017. május 17.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
EIT Digital - Embedded Systems Track - Critical Embedded Systems specialization
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIMT04   0/1/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Krébesz Tamás István,
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen