Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. február 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés         
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIML01 2 0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Semeráth Oszkár,
  4. A tantárgy előadója

  Az önálló laboratórium témájának kiadásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a hallgató főspecializációjának gondozó tanszéke).

  Ha a hallgató olyan más tanszék témáján szeretne dolgozni, amely részt vesz választott fő- vagy mellékspecializációja oktatásában, akkor ezt az anyatanszékén be kell jelentenie.

  Kivételes esetben a hallgatónak lehetősége van olyan tanszék témáján dolgozni, amely nem vesz részt választott fő- vagy mellékspecializációja oktatásában. Ehhez meg kell szereznie a kar oktatási dékánhelyettesének engedélyét, amelynek feltétele, hogy igazolja kiváló tanulmányi eredményét, illetve a választott témában végzett szakmai munkáját.

  A hallgató mindig a választott témát kiíró tanszékhez rendelt Önálló laboratórium 2. tantárgyat veszi fel.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUML00")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIEEML00")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIETML00")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIML00")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHVML00")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIIIML00")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIMIML00")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVISZML00")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVITMML00")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEML00")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVITMM811")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVITMM805")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIMIM815")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIMIM810")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIIIM814")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIIIM801")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVISZM818")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIAUM813")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIM806") ) ÉS

  NEM
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUML01") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIEEML01") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIETML01") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIML01") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHVML01") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIIIML01") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVISZML01") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVITMML01") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEML01") )


  ÉS NEM
  (TárgyEredmény("BMEVIAUML01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEML01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETML01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIML01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVML01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIML01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZML01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMML01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEML01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  ÉS NEM
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUML11") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIEEML11") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIETML11") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIML11") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHVML11") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIIIML11") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIMIML11") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVISZML11") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVITMML11") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEML11"))


  ÉS NEM
  (TárgyEredmény("BMEVIAUML11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEML11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETML11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIML11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVML11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIML11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIML11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZML11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMML11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEML11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Ajánlott az Önálló laboratórium 1. során megkezdett téma folytatása.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy keretében a hallgatók komplex mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként olyan műszaki alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól elkülöníthető. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.

  A két féléves önálló laboratórium tantárgy felkészít a szintén két féléves Diplomatervezés tantárgy elvégzésére.

  A második félév programja a feladat megoldásának befejezése, valamint az elkészült műszaki alkotás tesztelése és dokumentálása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az önálló laboratórium témája a kar valamely (lehetőleg a hallgató által felvett fő- vagy mellékspecializációnak megfelelő) tanszékén meghirdetett témák közül választható.

  A hallgató specializációjában nem oktató tanszék témája csak akkor fogadható el, ha a hallgató ehhez megszerezte a kar oktatási dékánhelyettesének engedélyét.

  Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a fő- vagy mellékspecializáció valamely szakmailag illetékes tanszéke ahhoz konzulenst biztosít. A külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A feladatot úgy kell kiválasztani, illetve a dokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a hallgató tevékenysége.

  Az önálló laboratóriumi feladat külföldön is készíthető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső témához hasonló módon előre egyeztetni kell a felvett tantárgyat gondozó tanszékkel. A hallgató munkájáról a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a konzulens értékel. A külföldön készített munkáról ugyanúgy kell beszámolni, mint az itthon kidolgozott feladatok esetében.

  A tantárgy második félévében a hallgatók általában az első félévben elkezdett feladatot folytatják, a feladatkiírásnak megfelelően. Az első oktatási héten, értékelve a feladat készültségi fokát, dönteni kell a feladat esetleges módosításáról úgy, hogy a feladat a félév végéig befejezhető legyen. A módosított feladatkiírás konkrét formai követelményeit és leadásának módját a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg. 

  A tantárgy második félévének végén mindenkinek be kell számolni a félév során végzett munkáról. A beszámoló szóbeli és írásbeli részt tartalmaz. A beszámolók konkrét formai követelményeit és ütemezését a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.

  Két vagy több hallgató részére közös témájú feladatot is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A hallgató feladata, hogy a konzulensével közösen elkészített feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor konzulensének rendszeresen be kell számolnia a munka előrehaladásáról.

  A tanszék feladata, hogy azokról a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek triviálisan nem állnak rendelkezésre: konzultációt szervezzen tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Félévközi ellenőrzés rendje

  • A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.
  • A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni az elkészült műszaki alkotás dokumentációját.

  A félévközi jegy megállapításának módja

  A tantárgy félévközi jegyét konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:

  • a munka szakmai értéke;
  • a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;
  • a beszámoló eredménye;
  • a munka dokumentáltsága.

  Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki

  • munkáját nagymértékben elhanyagolta;
  • feladatkiírását nem adta le;
  • a félévre előírt munkát a pótlási időszak végéig nem készítette el elfogadható minőségben;
  • az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette.
  11. Pótlási lehetőségek A félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az önálló laboratóriumi munkát tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

   -

  Félévközi készülés órákra

   -

  Felkészülés zárthelyire

   -

  Házi feladat elkészítése

   -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   -

  Vizsgafelkészülés

   -

  Összesen 150 óra
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens, okt. dh.

  VIK-DH

  Kari Tanács Oktatási Bizottsága