Kritikus rendszerek laboratórium

A tantárgy angol neve: Critical Systems Laboratory 

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnökinformatikus mesterképzés (MSc)
Kritikus rendszerek mellékspecializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIMB11   0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Marussy Kristóf,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIMB11
4. A tantárgy előadója Dr. Micskei Zoltán egyetemi docens, BME MIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Kritikus rendszerek, verifikáció & validáció (V&V), elosztott rendszerek
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése, hogy a Kritikus rendszerek mellékspecializáció tárgyainak anyagához és a specializáció tématerületéhez kapcsolódó ismereteket mélyítse el laboratóriumi mérések segítségével.
8. A tantárgy részletes tematikája

A laborok részletes tematikája:

  1. Technológiai bemutató: a laboratórium során használt technológiai háttér bemutatása és megismerése
  2. Szakterület-specifikus nyelvek elemzése: szakterület-specifikus nyelvek automatikus elemzése logikai megoldók használatával.
  3. Programverifikáció I.: korlátos modellellenőrző algoritmus implementálása.
  4. Programverifikáció II.: absztrakcióalapú modellellenőrző algoritmus implementálása.
  5. Modellezés alkalmazása megbízhatósági vizsgálatokban: kvantitatív és kvalitatív módszerek kipróbálása a gyakorlatban, megbízhatóság számítása, probabilisztikus programozási környezetek használata.
  6. Szolgáltatásbiztonsági mérések elemzése I.: mérési adatok feldolgozása és vizsgálata felderítő adatelemzés segítségével.
  7. Szolgáltatásbiztonsági mérések elemzése II.: következtetés és elemzés Answer set programming (ASP) használatával.
  8. Elosztott rendszerek hibatűrése: hibatűrési minták használata elosztott rendszerekben.
  9. Okosszerződések használata: decentralizált rendszereken futó okosszerződések készítése és ellenőrzése.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium (9 darab 4 órás mérési alkalom)
10. Követelmények

A félévközi ellenőrzés módja a laboratóriumi mérési feladatok sikeres elvégzése. Minden laboratóriumi mérést külön jeggyel értékelünk, mely a laboratóriumi tevékenység és a jegyzőkönyv együttes értékeléséből adódik. A félévközi jegy a méréseken szerzett jegyek számtani átlaga.

A félévközi jegy megszerzéséhez minden mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.
11. Pótlási lehetőségek A pótlás során két labormérés pótolható, javítható vagy ismételhető.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előre egyeztett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez előzetesen kiadott mérési útmutatók és technológiai leírások.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra42
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása36
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Micskei Zoltán egyetemi docens, BME MIT