FPGA tervezői laboratórium

A tantárgy angol neve: FPGA Design Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki mesterszak (MSc)
FPGA alapú rendszerek mellékspecializáció (MIT)
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIMB08   0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Raikovich Tamás,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimimb08
4. A tantárgy előadója Szántó Péter mesteroktató, MIT

Raikovich Tamás tanársegéd, MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika, jelfeldolgozási alapismeretek, FPGA rendszertervezés, magas szintű szintézis, FPGA-ban megvalósított mikroprocesszoros rendszerek, FPGA SoC-k

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIMIMB04", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIMB04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

FPGA alapú rendszerek fejlesztése
Heterogén SoC rendszerek

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése, hogy egy konkrét tervezési projekt (FPGA alapú, digitális jelfeldolgozó egységet is tartalmazó SoC rendszer) megvalósításán keresztül segítse a tématerülethez tartozó ismeretek gyakorlati elsajátítását. A laboratóriumi foglalkozások során tematikus feladatok, tervezési lépések elvégzése, részben önálló specifikáción alapuló tervezés végrehajtása történik. A feladatok a mellékszakirány tárgyak során bemutatott módszereket felhasználva segítik a problémamegoldási, hibakeresési és tesztelési készségek fejlesztését.
8. A tantárgy részletes tematikája

A laborok részletes tematikája:

  1. Bevezetés, feladat definiálása, technikai specifikáció elkészítése. Mikroprocesszoros rendszer létrehozása.
  2. Egyszerű gyári IP-k integrálása. Buszciklusok vizsgálata logikai analizátorral.
  3. Egyedi IP fejlesztése HDL nyelven.
  4. Egyedi IP fejlesztése magas szintű szintézis segítségével.
  5. Egyedi IP-k integrálása.
  6. Linux operációs rendszer készítése a HW környezethez.
  7. AI feldolgozóegység integrálása.
  8. Alacsony szintű Linux szoftver komponensek megvalósítása.
  9. Magas szintű szoftver megvalósítása 1.
  10. Magas szintű szoftver megvalósítása 2.  
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Négyórás laboratóriumok.
10. Követelmények

A méréseken való részvétel és legalább elégséges jegy megszerzése minden mérésen.

11. Pótlási lehetőségek

A félév során 1 laboratóriumi gyakorlat pótolható, függetlenül az eredménytelenség okától.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadókkal történő személyes megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Mérési útmutatók és az ajánlott előtanulmányi tárgyak jegyzetei.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra42
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Szántó Péter mesteroktató, MIT

Raikovich Tamás tanársegéd, MIT