Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  FPGA tervezői laboratórium

  A tantárgy angol neve: FPGA Design Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki mesterszak (MSc)
  FPGA alapú rendszerek mellékspecializáció (MIT)
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMB08   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Raikovich Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimimb08
  4. A tantárgy előadója Szántó Péter mesteroktató, MIT

  Raikovich Tamás tanársegéd, MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, jelfeldolgozási alapismeretek, FPGA rendszertervezés, magas szintű szintézis, FPGA-ban megvalósított mikroprocesszoros rendszerek, FPGA SoC-k

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIMIMB04", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMB04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  FPGA alapú rendszerek fejlesztése
  Heterogén SoC rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése, hogy egy konkrét tervezési projekt (FPGA alapú, digitális jelfeldolgozó egységet is tartalmazó SoC rendszer) megvalósításán keresztül segítse a tématerülethez tartozó ismeretek gyakorlati elsajátítását. A laboratóriumi foglalkozások során tematikus feladatok, tervezési lépések elvégzése, részben önálló specifikáción alapuló tervezés végrehajtása történik. A feladatok a mellékszakirány tárgyak során bemutatott módszereket felhasználva segítik a problémamegoldási, hibakeresési és tesztelési készségek fejlesztését.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A laborok részletes tematikája:

  1. Bevezetés, feladat definiálása, technikai specifikáció elkészítése. Mikroprocesszoros rendszer létrehozása.
  2. Egyszerű gyári IP-k integrálása. Buszciklusok vizsgálata logikai analizátorral.
  3. Egyedi IP fejlesztése HDL nyelven.
  4. Egyedi IP fejlesztése magas szintű szintézis segítségével.
  5. Egyedi IP-k integrálása.
  6. Linux operációs rendszer készítése a HW környezethez.
  7. AI feldolgozóegység integrálása.
  8. Alacsony szintű Linux szoftver komponensek megvalósítása.
  9. Magas szintű szoftver megvalósítása 1.
  10. Magas szintű szoftver megvalósítása 2.  
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Négyórás laboratóriumok.
  10. Követelmények

  A méréseken való részvétel és legalább elégséges jegy megszerzése minden mérésen.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során 1 laboratóriumi gyakorlat pótolható, függetlenül az eredménytelenség okától.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő személyes megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mérési útmutatók és az ajánlott előtanulmányi tárgyak jegyzetei.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra42
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Szántó Péter mesteroktató, MIT

  Raikovich Tamás tanársegéd, MIT