FPGA tervezői laboratórium

A tantárgy angol neve: FPGA Design Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Programozható logikai áramkörök alkalmazástechnikája mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIMB04 3 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Szántó Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimimb04
4. A tantárgy előadója Raikovich Tamás    Tanársegéd    Méréstechnika és Információs Rendszerek
Szántó Péter    Mestertanár    Méréstechnika és Információs Rendszerek

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, jelfeldolgozási alapismeretek, FPGA rendszertervezés, magas szintű szintézis, FPGA-ban megvalósított mikroprocesszoros rendszerek
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIMIMB08", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIMB08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Ajánlott előtanulmányi rend:
BMEVIMIMA13    Logikai tervezés
BMEVIMIMA14    Mikrorendszerek tervezése
BMEVIMIMA15    Heterogén számítási rendszerek
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célkitűzése, hogy konkrét tervezési projektek megvalósításán keresztül segítse a tématerülethez tartozó ismeretek gyakorlati elsajátítását. A laboratóriumi foglalkozások során tematikus feladatok, tervezési lépések elvégzése, részben önálló specifikáción alapuló tervezés végrehajtása történik. A feladatok a mellékszakirány tárgyak során bemutatott módszereket felhasználva segítik a problémamegoldási, hibakeresési és tesztelési készségek fejlesztését.

A tárgy célkitűzése, hogy gyakorlatban bemutassa egy FPGA alapú, digitális jelfeldolgozó egységet is tartalmazó, SoPC rendszer (System on Programmable Chip) tervezésének egyes fázisait.

A félév során egyetlen komplex Xilinx FPGA alapú beágyazott rendszert tervezünk meg, amely tartalmaz egy beágyazott 32 bites mikrovezérlőt, Ethernet alapú PCs kapcsolatot, sztereó audió CODEC interfészt és a hozzá kapcsolódó jelfeldolgozó egységet.

8. A tantárgy részletes tematikája

1.     Bevezetés, feladat definiálása, technikai specifikáció elkészítése. Egyszerű mikroprocesszoros rendszer létrehozása.

2.     A rendszer bővítése DMA vezérlővel. DMA programozás.

3.     Audió CODEC interfész hardveres megvalósítása.

4.     I2C interfész megvalósítása, CODEC programozása.

5.     Adatút kialakítása Vivado HLS segítségével.

6.     Jelfeldolgozó alrendszer kialakítása és integrálása.

7.     Ethernet interfész integrációja, beágyazott szoftver fejlesztése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratórium, hétszer négy óra.

10. Követelmények

A méréseken való részvétel és legalább elégséges jegy megszerzése minden mérésen.

 

11. Pótlási lehetőségek A felév során 1 laboratóriumi gyakorlat pótolható, függetlenül az eredménytelenség okától.
12. Konzultációs lehetőségek

Az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mérési útmutatók.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés a laboratóriumokra28
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása4
Vizsgafelkészülés0
Összesen60

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Szántó Péter    Mestertanár    Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék