Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  FPGA tervezői laboratórium

  A tantárgy angol neve: FPGA Design Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Programozható logikai áramkörök alkalmazástechnikája mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMB04 3 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Szántó Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimimb04
  4. A tantárgy előadója Raikovich Tamás    Tanársegéd    Méréstechnika és Információs Rendszerek
  Szántó Péter    Mestertanár    Méréstechnika és Információs Rendszerek

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, jelfeldolgozási alapismeretek, FPGA rendszertervezés, magas szintű szintézis, FPGA-ban megvalósított mikroprocesszoros rendszerek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIMIMB08", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMB08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Ajánlott előtanulmányi rend:
  BMEVIMIMA13    Logikai tervezés
  BMEVIMIMA14    Mikrorendszerek tervezése
  BMEVIMIMA15    Heterogén számítási rendszerek
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése, hogy konkrét tervezési projektek megvalósításán keresztül segítse a tématerülethez tartozó ismeretek gyakorlati elsajátítását. A laboratóriumi foglalkozások során tematikus feladatok, tervezési lépések elvégzése, részben önálló specifikáción alapuló tervezés végrehajtása történik. A feladatok a mellékszakirány tárgyak során bemutatott módszereket felhasználva segítik a problémamegoldási, hibakeresési és tesztelési készségek fejlesztését.

  A tárgy célkitűzése, hogy gyakorlatban bemutassa egy FPGA alapú, digitális jelfeldolgozó egységet is tartalmazó, SoPC rendszer (System on Programmable Chip) tervezésének egyes fázisait.

  A félév során egyetlen komplex Xilinx FPGA alapú beágyazott rendszert tervezünk meg, amely tartalmaz egy beágyazott 32 bites mikrovezérlőt, Ethernet alapú PCs kapcsolatot, sztereó audió CODEC interfészt és a hozzá kapcsolódó jelfeldolgozó egységet.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.     Bevezetés, feladat definiálása, technikai specifikáció elkészítése. Egyszerű mikroprocesszoros rendszer létrehozása.

  2.     A rendszer bővítése DMA vezérlővel. DMA programozás.

  3.     Audió CODEC interfész hardveres megvalósítása.

  4.     I2C interfész megvalósítása, CODEC programozása.

  5.     Adatút kialakítása Vivado HLS segítségével.

  6.     Jelfeldolgozó alrendszer kialakítása és integrálása.

  7.     Ethernet interfész integrációja, beágyazott szoftver fejlesztése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium, hétszer négy óra.

  10. Követelmények

  A méréseken való részvétel és legalább elégséges jegy megszerzése minden mérésen.

   

  11. Pótlási lehetőségek A felév során 1 laboratóriumi gyakorlat pótolható, függetlenül az eredménytelenség okától.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mérési útmutatók.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés a laboratóriumokra28
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása4
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Szántó Péter    Mestertanár    Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék