Kritikus architektúrák laboratórium

A tantárgy angol neve: Critical Architectures Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2018. február 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus szak

MSc képzés

Kritikus rendszerek főspecializáció 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIMB00 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Semeráth Oszkár,
A tantárgy tanszéki weboldala http://inf.mit.bme.hu
4. A tantárgy előadója Dr. Micskei Zoltán Imre, adjunktus, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Modellezés, modellalapú fejlesztés, szolgáltatásbiztonság
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Szoftver- és rendszerellenőrzés (VIMIMA01), Kiberfizikai rendszerek (VIMIMA02)
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése a Szoftver- és rendszerellenőrzés valamint a Kiberfizikai rendszerek tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
8. A tantárgy részletes tematikája

A laboratórium a következő témakörökben kínál méréseket:

 1. Technológiai bemutató: a laboratórium során használt technológiai háttér bemutatása és megismerése
 2. Szakterület-specifikus nyelvek automatikus elemzése: szakterület-specifikus nyelvek metamodelljének kiegészítése automatikus ellenőrzési szabályokkal, ellenőrzési feladat leképezése
 3. HW/SW komponensek automatikus allokációjának megvalósítása: allokációs probléma felírása kényszerekkel, leképezés kényszermegoldó eszközök bemenetére, kapott megoldás visszavetítése az allokációs problémára
 4. Nagy rendelkezésre állást biztosító szolgáltatás-átvételi fürtök vizsgálata: szolgáltatás-átvételi fürtök (failover cluster) bemutatása, 3 csomópontból álló fürt összeállítása, nagy rendelkezésre állású szolgáltatás megvalósítása, hibatűrés vizsgálata
 5. Modellezés alkalmazása megbízhatósági vizsgálatokban: kvantitatív és kvalitatív módszerek kipróbálása a gyakorlatban, hibafa készítése és megbízhatóság számítása, sztochasztikus Petri-hálók használata
 6. Elosztott rendszerek hibadiagnosztikája: elosztott adatbázis megismerése és mintarendszer összeállítása, replikáció és konzisztencia vizsgálata
 7. Nagy mennyiségű adat vizuális elemzése: felderítő adatanalízis, tipikus diagramok használata, informatikai rendszer naplóiból származó adatok elemzése
 8. Hibatűrési mechanizmusok felhő környezetben: különböző hibatűrést biztosító módszerek (pl. redundancia, terhelés-elosztás) alkalmazásának kipróbálása egy felhő platformon
 9. Kiberfizikai rendszerek vizsgálata: kiberfizikai rendszert megvalósító platform megismerése és kipróbálása
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) laboratórium (9 darab 4 órás mérési alkalom)
10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: A félévközi ellenőrzés módja a laboratórumi mérési feladatok sikeres elvégzése. 
Minden laboratóriumi mérést külön jeggyel értékelünk, mely a laboratóriumi tevékenység és a jegyzőkönyv együttes értékeléséből adódik. A félévközi jegy a méréseken szerzett jegyek átlaga.
A félévközi jegy megszerzéséhez minden mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni!
Csak olyan mérésre kapható érdemjegy,
 • amelyen a Hallgató részt vesz,
 • a mérés elején kiadott írásos ellenőrző kérdéseket legalább elégséges szinten megválaszolja,
 • valamint a mérésen elvégzett munkáját a laborvezető jóváhagyja.
A mérési jegyzőkönyveket az adott mérésen kihirdetett időpontig el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon. A jegyzőkönyv elkészítésére legalább 3 munkanapot biztosítunk.
 • A vizsgaidőszakban: Nincs.
11. Pótlási lehetőségek Pótlási célból a szorgalmi időszakban egy pótmérési alkalmat biztosítunk. A pótmérésen vagy a pótlási időszakban összesen egy mérés pótolható. A pótmérésre a megadott határidőig jelentkezni kell!
12. Konzultációs lehetőségek A tárgy elvégzéséhez egyéni felkészülés szükséges. Az ellenőrző kérdések megválaszolása után a mérésvezető igény szerint egyéni vagy csoportos konzultációt biztosít.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez előzetesen kiadott mérési útmutatók és technológiai leírások.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra28
Mérési jegyzőkönyv elkészítése28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása22
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Majzik István, egyetemi docens, MIT

Dr. Micskei Zoltán Imre, adjunktus, MIT