Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kritikus architektúrák laboratórium

  A tantárgy angol neve: Critical Architectures Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. február 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak

  MSc képzés

  Kritikus rendszerek főspecializáció 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMB00 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Semeráth Oszkár,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://inf.mit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója Dr. Micskei Zoltán Imre, adjunktus, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Modellezés, modellalapú fejlesztés, szolgáltatásbiztonság
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Szoftver- és rendszerellenőrzés (VIMIMA01), Kiberfizikai rendszerek (VIMIMA02)
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése a Szoftver- és rendszerellenőrzés valamint a Kiberfizikai rendszerek tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A laboratórium a következő témakörökben kínál méréseket:

  1. Technológiai bemutató: a laboratórium során használt technológiai háttér bemutatása és megismerése
  2. Szakterület-specifikus nyelvek automatikus elemzése: szakterület-specifikus nyelvek metamodelljének kiegészítése automatikus ellenőrzési szabályokkal, ellenőrzési feladat leképezése
  3. HW/SW komponensek automatikus allokációjának megvalósítása: allokációs probléma felírása kényszerekkel, leképezés kényszermegoldó eszközök bemenetére, kapott megoldás visszavetítése az allokációs problémára
  4. Nagy rendelkezésre állást biztosító szolgáltatás-átvételi fürtök vizsgálata: szolgáltatás-átvételi fürtök (failover cluster) bemutatása, 3 csomópontból álló fürt összeállítása, nagy rendelkezésre állású szolgáltatás megvalósítása, hibatűrés vizsgálata
  5. Modellezés alkalmazása megbízhatósági vizsgálatokban: kvantitatív és kvalitatív módszerek kipróbálása a gyakorlatban, hibafa készítése és megbízhatóság számítása, sztochasztikus Petri-hálók használata
  6. Elosztott rendszerek hibadiagnosztikája: elosztott adatbázis megismerése és mintarendszer összeállítása, replikáció és konzisztencia vizsgálata
  7. Nagy mennyiségű adat vizuális elemzése: felderítő adatanalízis, tipikus diagramok használata, informatikai rendszer naplóiból származó adatok elemzése
  8. Hibatűrési mechanizmusok felhő környezetben: különböző hibatűrést biztosító módszerek (pl. redundancia, terhelés-elosztás) alkalmazásának kipróbálása egy felhő platformon
  9. Kiberfizikai rendszerek vizsgálata: kiberfizikai rendszert megvalósító platform megismerése és kipróbálása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) laboratórium (9 darab 4 órás mérési alkalom)
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: A félévközi ellenőrzés módja a laboratórumi mérési feladatok sikeres elvégzése. 
  Minden laboratóriumi mérést külön jeggyel értékelünk, mely a laboratóriumi tevékenység és a jegyzőkönyv együttes értékeléséből adódik. A félévközi jegy a méréseken szerzett jegyek átlaga.
  A félévközi jegy megszerzéséhez minden mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni!
  Csak olyan mérésre kapható érdemjegy,
  • amelyen a Hallgató részt vesz,
  • a mérés elején kiadott írásos ellenőrző kérdéseket legalább elégséges szinten megválaszolja,
  • valamint a mérésen elvégzett munkáját a laborvezető jóváhagyja.
  A mérési jegyzőkönyveket az adott mérésen kihirdetett időpontig el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon. A jegyzőkönyv elkészítésére legalább 3 munkanapot biztosítunk.
  • A vizsgaidőszakban: Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek Pótlási célból a szorgalmi időszakban egy pótmérési alkalmat biztosítunk. A pótmérésen vagy a pótlási időszakban összesen egy mérés pótolható. A pótmérésre a megadott határidőig jelentkezni kell!
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy elvégzéséhez egyéni felkészülés szükséges. Az ellenőrző kérdések megválaszolása után a mérésvezető igény szerint egyéni vagy csoportos konzultációt biztosít.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez előzetesen kiadott mérési útmutatók és technológiai leírások.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Mérési jegyzőkönyv elkészítése28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása22
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Majzik István, egyetemi docens, MIT

  Dr. Micskei Zoltán Imre, adjunktus, MIT