Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium

A tantárgy angol neve: Intelligent Embedded Systems Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2022. november 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
MSc Villamosmérnöki mesterszak
Intelligens beágyazott rendszerek főspecializáció (MIT)
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIMA21   0/0/3/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bank Balázs Lajos,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIMA21
4. A tantárgy előadója Dr. Bank Balázs Lajos egyetemi docens, MIT
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIMIMA12", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Érzékelők és jelfeldolgozás
7. A tantárgy célkitűzése A laboratóriumi mérések célja a beágyazott rendszerekben előforduló információ-feldolgozási algoritmusok és a hozzájuk tartozó, illetve azokat kiegészítő szoftver eszközök ismeretének elmélyítése. A mérések során a hallgatók felhasználják az elemi jelfeldolgozási ismereteket, de a mérések célja összetett rendszerek létrehozása és vizsgálata. A mérési feladatok többségét valamilyen valóságos fizikai rendszer vagy annak modellje mint mintarendszer támogatja.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. A laboratóriumban rendelkezésre álló jelfeldolgozó processzoros fejlesztői környezet képességeinek, erőforrásainak megismerése. A jelfeldolgozó programok általános struktúrájának megismerése, a fejlesztés, hibakeresés lépéseinek gyakorlása egy egyszerű feladat megvalósítása során.

2. Digitális szűrők tervezése és implementálása: a hallgatók különböző struktúrájú és specifikációjú digitális szűrőket terveznek, implementálnak, bemérnek és alkalmazzák valós jeleken.

3-4. A hallgatók egy szabadon választott komplex jelfeldolgozási feladatot oldanak meg önállóan jelfeldolgozó processzor felhasználásával.

5-6. LMS-algoritmus megvalósítása. Az LMS-algoritmus változatai, az XLMS-algoritmus vizsgálata. Adaptív visszhangcsökkentés (echo cancellation) megvalósítása elektronikus és akusztikus csatornában..

7-8. Rezgésanalízis. A mérési feladatok megoldása során megismerhetők a gyorsulásérzékelők, mikrofonok és a hozzájuk szükséges elektronikus eszközök, továbbá a feszültséggé alakított jelek feldolgozásának eszközei. Példát láthatunk a beágyazott rendszerek prediktív karbantartás területén történő alkalmazására.

9-10. Beágyazott adatgyűjtő rendszer megvalósítása: egy beágyazott eszközökből felépített adatgyűjtő rendszer implementálására, amely képes analóg jelek mérésére, azok továbbítására és tárolására valamilyen adatbázisban további feldolgozás céljára.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
10. Követelmények A félévközi jegy megszerzésének feltétele az összes mérés legalább elégséges szintre történő teljesítése, a jegyzőkönyvek határidőre történő leadása. 
11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk két laboratóriumi mérés pótlására.
12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra40
Félévközi készülés órákra50
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
jegyzőkönyv elkészítése
40
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Dabóczi Tamás, MIT
Dr. Orosz György, MIT
Dr. Sujbert László, MIT