Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Intelligent Embedded Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. november 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  MSc Villamosmérnöki mesterszak
  Intelligens beágyazott rendszerek főspecializáció (MIT)
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMA21   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bank Balázs Lajos,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIMA21
  4. A tantárgy előadója Dr. Bank Balázs Lajos egyetemi docens, MIT
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIMIMA12", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Érzékelők és jelfeldolgozás
  7. A tantárgy célkitűzése A laboratóriumi mérések célja a beágyazott rendszerekben előforduló információ-feldolgozási algoritmusok és a hozzájuk tartozó, illetve azokat kiegészítő szoftver eszközök ismeretének elmélyítése. A mérések során a hallgatók felhasználják az elemi jelfeldolgozási ismereteket, de a mérések célja összetett rendszerek létrehozása és vizsgálata. A mérési feladatok többségét valamilyen valóságos fizikai rendszer vagy annak modellje mint mintarendszer támogatja.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. A laboratóriumban rendelkezésre álló jelfeldolgozó processzoros fejlesztői környezet képességeinek, erőforrásainak megismerése. A jelfeldolgozó programok általános struktúrájának megismerése, a fejlesztés, hibakeresés lépéseinek gyakorlása egy egyszerű feladat megvalósítása során.

  2. Digitális szűrők tervezése és implementálása: a hallgatók különböző struktúrájú és specifikációjú digitális szűrőket terveznek, implementálnak, bemérnek és alkalmazzák valós jeleken.

  3-4. A hallgatók egy szabadon választott komplex jelfeldolgozási feladatot oldanak meg önállóan jelfeldolgozó processzor felhasználásával.

  5-6. LMS-algoritmus megvalósítása. Az LMS-algoritmus változatai, az XLMS-algoritmus vizsgálata. Adaptív visszhangcsökkentés (echo cancellation) megvalósítása elektronikus és akusztikus csatornában..

  7-8. Rezgésanalízis. A mérési feladatok megoldása során megismerhetők a gyorsulásérzékelők, mikrofonok és a hozzájuk szükséges elektronikus eszközök, továbbá a feszültséggé alakított jelek feldolgozásának eszközei. Példát láthatunk a beágyazott rendszerek prediktív karbantartás területén történő alkalmazására.

  9-10. Beágyazott adatgyűjtő rendszer megvalósítása: egy beágyazott eszközökből felépített adatgyűjtő rendszer implementálására, amely képes analóg jelek mérésére, azok továbbítására és tárolására valamilyen adatbázisban további feldolgozás céljára.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
  10. Követelmények A félévközi jegy megszerzésének feltétele az összes mérés legalább elégséges szintre történő teljesítése, a jegyzőkönyvek határidőre történő leadása. 
  11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk két laboratóriumi mérés pótlására.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra50
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  jegyzőkönyv elkészítése
  40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Dabóczi Tamás, MIT
  Dr. Orosz György, MIT
  Dr. Sujbert László, MIT