Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Heterogén számítási rendszerek

  A tantárgy angol neve: Heterogeneous Computing Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. május 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Programozható logikai áramkörök alkalmazástechnikája mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMA15 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Szántó Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIMA15
  4. A tantárgy előadója

  Szántó Péter

  mesteroktató

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIM364" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIM364", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIMA25", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA25", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy a modern SRAM technológiájú FPGA eszközök nagyteljesítményű számítási alkalmazásait ismerteti, lefedve mind a jelfolyam alapú valósidejű digitális jel/kép/video feldolgozási, mind az általános célú számítástechnikai alkalmazásokat. Ismerteti a feladatok hardveres megoldásainak előnyeit, a nagysebességű párhuzamos és pipeline műveletvégzők tervezési kérdéseit, a komponens és modell alapú tervezési módszereket. Bemutatja az újrakonfigurálható társprocesszor alapú rendszermegvalósítások előnyeit a speciális tulajdonságok kiaknázásának lehetőségeit. Ismerteti a statikus és dinamikus újrakonfigurálás technológiáját, az általános célú és konfigurálható processzorok használatával kialakítható nagyteljesítményű rendszerek számítási és adatmozgatási teljesítményoptimalizálásának kérdéseit a tipikus alkalmazási területek követelményei alapján. Az általános célú heterogén nagyteljesítményű beágyazott rendszerek multicore CPU, GPGPU és FPGA típusú feldolgozó egységeinek együttes használatai módszereinek bemutatása, szoftverfejlesztési technológiák: CUDA, OpenCL.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Oktatási hét

  Tematika

  1.    hét

  A nagyteljesítményű számítástechnikai terület hagyományos megoldásai: párhuzamos szuperszámítógépek, számítógép clusterek, grid megoldások. Fontosabb felhasználók köre: Kutatások, pénzügyi adatfeldolgozás, geofizikai számítások, bioinformatika, védelmi kutatások

  2.    hét

  Problémák: költség, megbízhatóság, teljesítményigény, elhelyezés, hűtés. Alternatív megoldások: Multi core CPU, grafikus CPU, Cell processzor, ClearSpeed rendszer, FPGA alapú rendszer, automata processzor

  3.    hét

  Alternatív programozási modellek keresése: a szoftver megoldás flexibilitásának kombinálása a hardver nagy teljesítőképességével az FPGA-ra alapuló számítási hálózatok alkalmazásával.

  4.    hét

  Általános párhuzamosítási lehetőségek: végrehajtási idő, feldolgozási képesség, hatékonyság, granularitás.

  5.    hét

  Az Amdahl törvény. A párhuzamos és multi-core programozási paradigma. Feladat partícionálás, működés közbeni terhelés elosztás

  6.    hét

  Szerver architektúrák, kommunikációs interfészek. Párhuzamosítás CPU használatával: vektorizáció, többszálú végrehajtás (OpenMP, MPI).

  7.    hét

  Speciális gyorsítóeszközök áttekintése: a GPGPU általános jellemzői, műveletei támogatás, előnyök, hátrányok.

  8.    hét

  GPGPU programozási modell: CUDA és OpenCL.

  9.    hét

  Az FPGA alapú újrakonfigurálható hardver eszközök. Az FPGA, mint társprocesszor. Az FPGA konfigurációja, részleges újrakonfigurálás lehetőségei, előnyei, hátrányai.

  10. hét

  Fejlesztési lépések részleges újrakonfigurálás megvalósításához. A projektszerkezet kialakítása, rekonfigurálható tartományok konfigurációinak elkészítése

  11. hét

  Magas szintű FPGA fejlesztési lehetőségek: C alapú megoldások (Handel-C, Impulse-C, Mitrion-C, Catapult-C, C2H, Vivado HLS). A C alapú hardver szintézis lehetőségei, problémái.

  12. hét

  Xilinx Vivado HLS: párhuzamosítási lehetőségek; memória szintézis; interfész megvalósítási lehetőségek. OpenCL alapú FPGA fejlesztés.

  13. hét

  Nagyteljesítményű gyorsítóegységek rendszerbeillesztési feladatai. A Host és az HW gyorsító közötti kommunikáció kérdései

  14. hét

  A heterogén számítástechnika lehetséges jövőbeni irányai. A speciális gyorsító egységek és integrálásuk felhő alapú rendszerekbe

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  Aláírást az kaphat, aki a félévközi követelményt, az előírt tervezési feladatot elfogadható minőségben legkésőbb a pótlási hét végéig teljesíti. Az aláírás megszerzése a vizsgára jelentkezés feltétele. A tárgyból írásbeli vizsgát tartunk, vizsgaidőszakban, 3 alkalommal. A végleges félévi jegyet a vizsgán elért eredmény (75%) és a félévközi tervezési feladatra kapott értékelés (25%) együttesen határozza meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a szorgalmi időszakban vagy a pótlási hét végéig beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek Megegyezés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz kapcsolódó előadás fóliák elérhetők a tárgy tanszéki honlapján.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra42
  Készülés előadásra7
  Készülés gyakorlatra 7
  Házi feladat elkészítése32
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Fehér Béla

  egyetemi docens

  MIT

  Szántó Péter

  tanársegéd

  MIT

  Egyéb megjegyzések A tárgy neve angolul: Heterogeneous Computing Systems