Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikrorendszerek tervezése

  A tantárgy angol neve: System on a Chip Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. január 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Programozható logikai áramkörök alkalmazástechnikája mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMA14 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Raikovich Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIMA14
  4. A tantárgy előadója

  Raikovich Tamás

  tanársegéd

  Méréstechnika és Információs Rendszerek

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIM363" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIM363", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű elektronikai berendezések felépítésében domináns módon jelentkezik az egyetlen áramkörben történő teljes rendszer megvalósítás igénye. Ez az SoC (System on a Chip) koncepció valódi VLSI technológia mellett lehetővé teszi az analóg komponensek integrálását is, de sok szempontból ígéretes a SoPC (System on a Programmable Chip), az FPGA-k használatán alapuló digitális mikrorendszer fejlesztési technológia is.

   

  A tárgy célkitűzése, hogy gyakorlatorientáltan bemutassa az FPGA alapú, SoPC rendszer tervezésének egyes fázisait. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Oktatási hét

  Tematika

  1.    hét

  Dedikált és általános célú mikrorendszerek. Megvalósítási lehetőségek programozható áramkörökkel, az FPGA-k tulajdonságai. Komplex vezérlések realizálása. Magas szintű állapotgép, általános célú vezérlő.

  2.    hét

  Egy tipikus mikrovezérlő belső felépítésének elemzése. A konfigurálható mikroprocesszor struktúrák előnyei. Utasításkészlet, működési modell, adatstruktúra kialakítása.

  3.    hét

  FPGA alapú beágyazott mikrorendszerek tervezése mikrovezérlőkkel. Funkcionális modulok - IP (Intellectual Property) alkalmazása a tervezésben, az újrahasznosíthatóság előnyei. FPGA alapú 8- 16- és 32- bites mikrovezérlők (főként: Picoblaze, MiniRisc, Microblaze, Zynq).

  4.    hét

  A System-on-Chip rendszerek központi építőeleme: az áramkörön belüli kommunikációs hálózat. Egyszerű buszok, hierarchikus buszok. Fontosabb buszstruktúrák áttekintése. (főként: LMB, PLB, Amba, AXI,Whisbone)

  5.    hét

  Hardver-szoftver szétválasztás, realizációs opciók és költségeik. Alkalmazás specifikus funkcionális egységek adatfolyam tervezésének lépései. Hardveres gyorsító rendszerek beépítésének technológiája.

  6.    hét

  FPGA alapú mikrorendszerek hardver fejlesztése a gyakorlatban 1. A fontosabb FPGA gyártók által támogatott rendszermegoldások ismertetése. Xilinx EDK (Embedded Development Kit) megismerése.

  7.    hét

  FPGA alapú mikrorendszerek hardver fejlesztése a gyakorlatban 2. Gyári IP magok összeépítése. Saját periféria létrehozása. Nagyteljesítményű jelfeldolgozó magok illesztése. Magasszintű HW tervezés korszerű módszerei.

  8.    hét

  Fejlesztéstámogató eszközök az SoPC rendszerekhez a gyakorlatban. Szimulátorok, busz funkcionális modellek, teszt generátorok.

  9.    hét

  Beágyazott logikai analizátor. Szoftveres debugger használata. Hardver-szoftver együttes fejlesztés és debuggolás. Profiling, végrehajtási idő elemzés.

  10. hét

  Firmware és szoftver fejlesztési eszközök a gyakorlatban 1. Hardver-szoftver együttes tervezés módszertana. Eszköz független GCC technológiai platform. Fordítók, linkerek, assemblerek és használatuk.

  11. hét

  Firmware és szoftver fejlesztési eszközök a gyakorlatban 2. Az Eclipse GUI és szolgáltatásai egy tipikus projekt fejlesztés során. Bare-metal, mikrokernel és Linux operációs rendszerek kialakítása.

  12. hét

  Linux operációs rendszerek használata SoPC platformon 1. Operációs rendszer rétegei. BSP (Board Support Package) kialakítása, eszközfa (device-tree) használata.

  13. hét

  Linux operációs rendszerek használata SoPC platformon 2. Kernel fordítás saját hardver platformon. Kernel modul (driver) fejlesztése egyedi IP modulhoz.

  14. hét

  A mikrorendszerek fejlődésének áttekintése, várható trendek, irányzatok. Új típusú eszközök, processzorok, fejlesztési technológiák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat

  10. Követelmények

  Aláírást az kaphat, aki a félévközi követelményt, az előírt tervezési feladatot elfogadható minőségben legkésőbb a pótlási hét végéig teljesíti. Az aláírás megszerzése a vizsgára jelentkezés feltétele. A tárgyból írásbeli vizsgát tartunk, vizsgaidőszakban, 3 alkalommal. A végleges félévi jegyet a vizsgán elért eredmény (75%) és a félévközi tervezési feladatra kapott értékelés (25%) együttesen határozza meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a szorgalmi időszakban vagy a pótlási hét végéig beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek Megegyezés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadás jegyzet és segédletek a tárgy honlapján elérhetők

  James O. Hamblen, M.D. Furman: Rapid Prototyping of Digital Systems, Kluwer Academic Publisher ISBN 0-7923-8604-3

  Z. Salcic, A. Samilagic: Digital System Design and Prototyping Using Field programmable Logic, Kluwer Academic Publisher ISBN 0-7923-9935-8

  Ronald Sass and Andrew G. Schmidt: Embedded Systems Design with Platform FPGAs: Principles and Practices. ISBN: 978-0123743336

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra42
  Készülés előadásra7
  Készülés gyakorlatra
   7
  Házi feladat elkészítése32
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Fehér Béla

  egyetemi docens

  Méréstechnika és Információs Rendszerek

  Raikovich Tamás

  tanársegéd

  Méréstechnika és Információs Rendszerek

  Egyéb megjegyzések A tárgy neve angolul: System on a Chip Design