Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott rendszerek fejlesztése laboratórium

  A tantárgy angol neve: Embedded Systems Development Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. február 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Beágyazott információs rendszerek főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMA12 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pálfi Vilmos,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIMA12/
  4. A tantárgy előadója Dr. Pálfi Vilmos, adjunktus, MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika,

  Rendszerarchitektúrák,

  Beágyazott rendszerek szoftvertechnológiája,

  Beágyazott operációs rendszerek 

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIM239" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIM239", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIMA21", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA21", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumi gyakorlatok célja a beágyazott rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó különböző technológiák megismertetése. Ennek kapcsán közvetlen gyakorlati tapasztalatok szerzése a hardveres alapokat is tartalmazó FPGA alapú beágyazott rendszertervezés, a speciális jelfeldolgozó processzorok használatával megvalósított hatékony szoftveres alkalmazásfejlesztés és a magasszintű, modell alapú grafikus LabVIEW környezetben virtuális műszer alapú feladatmegoldás területén. A laboratóriumi gyakorlatok a fejlesztő eszközök és a technológiai alapok bemutatása után az előírt feladatok végrehajtásából állnak. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  labor alkalom

  tematika

  1.

  Az Analog Devices Blackfin DSP processzorcsalád és fejlesztőkörnyezetének bemutatása. Processzor felépítése, memóriakezelés, aritmetikai tulajdonságok.  

  2. – 3.

  A DSP processzorok használata sebességkritikus alkalmazásokban. FIR szűrő realizálása konvolúciós kernel használatával. Magas szintű, gépi szintű és kevert szintű kódfejlesztési, optimalizálási technológiák gyakorlása elemi jelfeldolgozási feladatok megvalósításával.

  4. – 5.

  A VisualDSP környezet megismerése. Összetett feladatok jelfeldolgozási és kommunikációs realizációja valós idejű támogatást biztosító szoftver eszközökkel (szálak, szemaforok, megszakítások). 

  6.

  A Xilinx EDK környezet bemutatása, egyszerű demonstrációs mikroprocesszoros rendszer specifikálása és generálása. Az SDK Eclipse alapú szoftver fejlesztési környezet használata elemi tesztelési és demonstrációs, kommunikációs alkalmazásban.

  7. – 8.

  A mikroprocesszoros HW rendszerterv bővítése egyedi specifikációt realizáló perifériaegységekkel. A buszillesztés és programozói interfész kialakítása, rendszergenerálás. A SW környezet adaptálása az egyedi perifériákat tartalmazó mikroprocesszoros rendszerhez. A perifériameghajtó függvények használata. Szoftveres és hardveres időzítés használata a perifériakezelésben.

  9.

  Az NI LabVIEW grafikus alkalmazásfejlesztői környezet bemutatása. A Virtuális műszerezés elve, alkalmazása az NI cRIO eszközökön. A LabVIEW FPGA integrált környezet használati lehetőségei. 

  10.– 11.

  Függvénygenerátor, mint virtuális műszer realizációja LabVIEW környezetben, közvetlenül a Host PC hangkártya használatával. Komplex hierarchikus LabVIEW (Host-RealTime-FPGA) projektfejlesztés a cRIO eszköz használatával. Elemi digitális I/O funkciók, kommunikációs, és szinkronizációs feladatok programozása egy virtuális sugárzásmérő egység realizálásával.

   
   
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi gyakorlat. A tárgyat heti 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában szervezzük. Mindhárom mérési blokk egy előkészítő, bemutató alkalomból és további 2-4 mérési alkalomból áll. A méréseket 2 fős hallgatói mérőcsoportok végzik. 
  10. Követelmények A méréseken a részvétel kötelező. A mérések eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyveket osztályozzuk. A mérésre kapott érdemjegyet a mérésen mutatott felkészültség és a jegyzőkönyv minőségének együttes értékelése alapján állapítjuk meg. A félévvégi jegy az mérésekre kapott jegyek átlaga, 50 századtól felfelé kerekítve.
  11. Pótlási lehetőségek A félév során 2 laboratóriumi gyakorlat pótolható, függetlenül az eredménytelenség okától. A mérési jegyzőkönyvek a szorgalmi időszak végéig vagy legkésőbb a pótlási hét végéig adhatók be.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgyhoz kapcsolódó felkészülést támogató anyagok elérhetők a tárgy tanszéki honlapján.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra42
  Készülés laborra
  42
  Mérési jegyzőkönyvek elkészítése 36
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Fehér Béla, egyetemi docens, MIT

  Dr. Sujbert László, egyetemi docens, MIT 

  Egyéb megjegyzések A tárgy neve angolul: Embedded Systems Development Laboratory