Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információfeldolgozás

  A tantárgy angol neve: Information Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Beágyazott információs rendszerek főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMA10 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dabóczi Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIMA10/
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Dabóczi Tamás egyetemi docens, MIT

  Dr. Pataki Béla egyetemi docens, MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek

  Méréstechnika

  Méréselmélet

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIM237" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIM151" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIM237", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIM151", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIMA22", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA22", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  BSc elvégzése
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy a környező anyagi világból származó információ (mérési eredmények, mért jelek stb.) jellemzésével, kinyerésével, és komplex feldolgozásával foglalkozik, alapvetően a beágyazott rendszerekben előforduló alkalmazásokra koncentrálva. Áttekinti a digitális jel- és információfeldolgozás alapvető módszereit, eszközkészletét (mintavételezés, kvantálás, átlagolás, DFT, modellillesztés, szűrés, szenzorfúzióMegismertet a sztochasztikus folyamat alapú leírással. Bemutatja a jelfeldolgozási algoritmusok implementálását, és a limitált erőforrásból, ill. véges szóhosszból eredő problémákat. Bemutatja az információfeldolgozás mesterséges intelligencia módszereit (tanuló rendszerek, fuzzy rendszerek, információfúzió, klaszterezés és osztályozás, mintaillesztés). Valós idejű viselkedés szempontjából elemzi a megvalósításhoz szükséges szoftver architektúrákat, és analízis-módszereket mutat be a futási idő és a válaszidő számítására. Megismertet az elosztott rendszerekben való valós idejű szinkron viselkedés alapvető eszközkészletével.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: Információfeldolgozás folyamata, lépései, módszerei

  Információfeldolgozás hagyományos módszerei

  Jelek típusai és jellemzőik. Sztochasztikus folyamatok. Megfigyelés: parametrikus és nem parametrikus modellek. Jelfeldolgozás szokásos lépései: (analóg) jelkondicionálás, szűrés, lényegkiemelés, döntés, beavatkozás.                                                                                      (1 hét)

  Digitális jelfeldolgozás torzító hatásai: mintavételezés, kvantálás, véges mintaregisztrátum, véges szóhossz.                                                                                                                                                (1 hét)

  Tipikus megfigyelt paraméterek: átlagérték, szórás, Fourier komponens. Átlagolások. DFT tulajdonságai, ablakozás. PWM hatása a spektrumra. Hatékony Fourier analízis, és Adaptív Fourier Analizátor.                                                                                                                                (1.5 hét)

  Tipikus jelfeldolgozási feladatok:                                                                                                   (2.5 hét)

  • lineáris szűrés (FIR és IIR), szűrőtervező programok használata, skálázás, együttható kerekítés hatása az átvitelre, véges szóhossz hatása, implementálás mikrokontrolleren, DSP-n.
  • nemlineáris szűrések
  • szűrés transzformált tartományban (cirkuláris konvolúció),
  • mintavételi frekvencia váltása,
  • hibák analóg és digitális kompenzálása (inverz szűrés),
  • szenzorfúzió (komplementer szűrő, Kalman szűrő).

  Valós idejű információfeldolgozás

  Valós idejű (RT) rendszerek tulajdonságai. SW architektúrák elemzése RT szempontból. (1 hét)

  SW-ek futási idő analízise: ütemezhetőségi analízis, Worst Case Execution Time (WCET) becslése.                                                                                                                                                                     (1 hét)

  Elosztott rendszerek valós idejű működése: óraszinkronizáció. Valós idejű kommunikáció elosztott rendszerekben.                                                                                                                      (1 hét)

  Információfeldolgozás mesterséges intelligencia módszerei

  Tanuló rendszerek( ellenőrzött tanulás: döntési fák, neurális hálózatok)                    (1 hét)

  Fuzzy rendszerek. (fuzzy bizonytalanságkezelés, tagsági függvények, Mamdani és Takagi- Sugeno következtető rendszer)                                                                                                                 (0.5 hét)

  Információfúzió       (Dempster-Shafer fúzió, ismerethiány, illetve konfliktusok modellezése)                                                                                                                                                               (1 hét)

  Klaszterezés, osztályozás    (Generatív és diszkriminatív klaszterezési eljárások, k-átlagképző eljárás, hierarchikus klaszterezés, EM algoritmus)                                                                           (1.5 hét)

  Mintakeresés: (AI módszerek, korreláció, illesztett szűrő, Dynamic Time Warping, legrövidebb hosszúságú leírás)                                                                                                                                    (1 hét)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat (feladatmegoldás, közös számítások)

  A tantárgyhoz a következő félévben lesz laboratórium:
  BMEVIMIMB03  Információfeldolgozás laboratórium

  10. Követelmények

  Félév közben az aláíráshoz:

  • 1 nagyzárthelyi

  Vizsgához: aláírás

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy pótzárthelyi a TVSZ szerint, a szorgalmi időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki munkaközösség: Balogh László, Kollár István, Németh József, Péceli Gábor, Sujbert László, Digitális jelfeldolgozás. Hallgatói segédlet, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, 2008. 172 oldal.

  Altrichter Márta, Horváth Gábor, Pataki Béla, Strausz György, Takács Gábor, Valyon József, Mesterséges Intelligencia Almanach, Panem Könyvkiadó Kft, 2006. Online tananyag. https://mialmanach.mit.bme.hu/

  Elektronikus segédanyag a tantárgy honlapján: http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimima10/jegyzetek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra42
  Készülés előadásra7
  Készülés gyakorlatra
  7
  Önálló tananyag-feldolgozás
  16
  Zárthelyi dolgozat
   16
  Vizsgafelkészülés 32
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Dabóczi Tamás egyetemi docens, MI

  Dr. Pataki Béla egyetemi docens, MIT