Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kritikus rendszerek integrációja laboratórium

  A tantárgy angol neve: Critical Systems Integration Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. szeptember 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus Szak
  MSc képzés
  Kritikus rendszerek főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMA03 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bergmann Gábor, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Horváth Ákos (tudományos munkatárs)
  Gönczy László (egyetemi tanársegéd)
  Dr. Bergmann Gábor (adjunktus)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető programozási (Java, C, C++) és rendszermodellezési ismeretek
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók először egy platform-független modellel írják le az elkészítendő alkalmazást, melyet elosztottan, heterogén platformokon kell implementálniuk. Az alkalmazás több technológiát használhat (pl. Java, XML web szolgáltatások, Java Component Architecture, Service Component Architecture, BPEL). Az egyes komponensek közti kommunikáció aszinkron, megbízható üzenetküldési technológiákra alapul (pl. Java Message Service, WebSphere MQ technológia).

  A létrehozott integrált alkalmazás működtetése során a hallgatók megismerik a rendszerfelügyelet alapkérdéseit, az elosztott tranzakciók kezelésének alapjait, a válaszidő követés (Response Time Tracking) technológiáját, valamint a (szoftver) konfigurációmenedzsment kérdéseit, és megismerkednek a „menedzselhetőségre tervezés” fogalmával, valamint a metrika rendszer tervezés és kiértékelés alapvető feladataival.

   LaborTematika
  1. Technológiai ismertető mérés
   2. Munkafolyamatok megvalósítása Java nyelven
   3. Komplex eseményfeldolgozás
   4. Megbízható üzenetküldés MQ alapon
   5. OSGi szolgáltatások fejlesztése
   6. Kommunikáció JMS és JMX technológia segítségével
   7. Aktor modell konkurrens alkalmazások készítésére
   8. Modell alapú technológiák és nyelvek
  9. Kódgenerátorok
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: A félévközi ellenőrzés módja a laboratórumi mérési feladatok sikeres elvégzése. 
  Minden laboratóriumi mérést külön jeggyel értékelünk, mely a laboratóriumi tevékenység és a jegyzőkönyv együttes értékeléséből adódik. A félévközi jegy a méréseken szerzett jegyek átlaga.
  A félévközi jegy megszerzéséhez minden mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni!
  Csak olyan mérésre kapható érdemjegy,
  • amelyen a Hallgató részt vesz,
  • a mérés elején kiadott írásos ellenőrző kérdéseket legalább elégséges szinten megválaszolja,
  • valamint a mérésen elvégzett munkáját a laborvezető jóváhagyja.
  A mérési jegyzőkönyveket az adott mérésen kihirdetett időpontig el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon. A jegyzőkönyv elkészítésére legalább 3 munkanapot biztosítunk.
  • A vizsgaidőszakban: Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek Pótlási célból a szorgalmi időszakban egy pótmérési alkalmat biztosítunk. A pótmérésen vagy a pótlási időszakban összesen egy mérés pótolható. A pótmérésre a megadott határidőig jelentkezni kell!
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy elvégzéséhez egyéni felkészülés szükséges. Az ellenőrző kérdések megválaszolása után a mérésvezető igény szerint egyéni vagy csoportos konzultációt biztosít.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez előzetesen kiadott mérési útmutatók és technológiai leírások.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása22
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Horváth Ákos (tudományos munkatárs)
  Gönczy László (egyetemi tanársegéd)
  Dr. Bergmann Gábor (adjunktus)

  Hegedüs Ábel (tudományos segédmunkatárs)
  Szárnyas Gábor (doktorandusz)