Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kiberfizikai rendszerek

  A tantárgy angol neve: Cyber-Physical Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. június 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  MSc képzés
  Kritikus rendszerek főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIMA02 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vörös András,
  4. A tantárgy előadója Dr. Pataricza András egyetemi tanár, MIT
  Huszerl Gábor mestertanár, MIT
  Dr. Vörös András egyetemi docens, MIT
  Kocsis Imre adjunktus, MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Modellalapú tervezés, számítógép hálózatok és operációs rendszerek alapjai
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIM137" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIM235" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIM137", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIM235", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIMA28" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA28", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Rendszertervezés
  7. A tantárgy célkitűzése Az internethez integrált beágyazott rendszereknek új elvárásoknak kell megfelelniük: ki kell használniuk a felhő szolgáltatások által biztosított számítási lehetőségeket, képesnek kell lenniük az interneten keresztül elérhető tudás és szolgáltatások felhasználói igények által vezérelt befogadására, így a más eszközökhöz történő kapcsolódáshoz sokkal adaptívabbnak/átkonfigurálhatóbbnak kell lenniük. Az internetes infrastruktúra megbízhatatlansága miatt pedig autonóm módon kell garantálniuk a folyamatos működést a hálózati kapcsolat kiesésének ideje alatt. Az ezen elvárásokra felkészített rendszereket hívjuk kiberfizikai rendszereknek (Cyber-Physical Systems - CPS), amiknek a kulcstechnológiáit tekintjük át a tárgy keretein belül: kapcsolódó szabványok, algoritmusok, fejlesztő eszközök/módszerek. Kiemelt hangsúlyt kapnak az algoritmikus, modellezési és szolgáltatásbiztonsági aspektusok a tárgyban.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások:

  1. Bevezetés: kiberfizikai rendszerek definíciója, fontos problémafelvetései.

  Architektúra
  2. Virtualizáció: áttekintése, platform szintű virtualizáció, kiszolgáló oldal
  3. Szenzorhálózatok: elosztott alapszolgáltatások, szenzorvirtualizáció, szenzorfúzió, M2M
  4. Cloud platformok és technológiák I.: IaaS, PaaS, Carrier-grade cloudok, microcloud és cella technológiák
  5. Cloud platformok és technológiák II.: kockázati tényezők, cloud méréstechnika , rendszerfelügyelet és menedzsment
  6. Autonóm számítástechnika I.: szolgáltatásbiztonság és -minőség alapfogalmai, self-* követelmények, alapfogalmak, szintek, MAPE-K
  7. Autonóm számítástechnika II.: eljárásrend alapú rendszermenedzsment, rendszerfelderítés- és modellezés (CMDB), monitorozás

  Tervezésmetodika
  8. Modellezés I.: dinamikus rendszerek, valós idejű követelmények, szabványok
  9. Modellezés II.: CPS és cloud szimuláció, empirikus módszerek, alkalmazás sandbox környezetek
  10. Algoritmika: anytime algoritmusok, párhuzamosítás, extrafunkcionális megoldások
  11. Futási idejű tervezés sajátosságai: tervezési minták, HW-SW particionálás, optimalizálás és diverzitás, degradált működés tervezése
  12. Konfigurációtervezés: szintézis, szolgáltatásintegráció, menedzsment feladatok
  13. Strukturális hibatűrés mintái és mechanizmusai: redundancia sémák, idővezérelt rendszerek, erőforrás-particionálás virtualizált rendszerekben
  14. Futásidejű hibatűrés és hibakezelés mintái és mechanizmusai: monitorozás, hibadetektálás és -lokalizálás, hibás állapotból helyreállítás, tranziens teljesítményhibák kezelése, kivételkezelés

   

  Gyakorlatok:

  1. Rendszer specifikáció írása CPS rendszerhez
  2. Egyszerű szenzorfúziós feladat modellezése és megoldása
  3. Cloud szolgáltatások integrációja CPS-ekhez: technológiák és tervezési minták
  4. Self-* tulajdonságok megvalósítása kiberfizikai rendszerekben
  5. CPS rendszerek nemfunkcionális jellemzőinek modellezése és elemzése
  6. Feladatallokáció és újrakonfiguráció
  7. Algoritmus alapú futásidejű hibatűrési mechanizmusok CPS rendszerekben

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A félév végi aláírás feltétele a gyakorlatokhoz kapcsolódó házi feladatok legalább 70%-ának legalább 40%-os (elégséges) teljesítése.

  A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes.

  Elővizsga: Van.

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladatok határidőn túli pótlására nincs lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a hallgatókkal egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgyhoz kiadott előadásanyagok és technológiai leírások.
  Ajánlott irodalom:
  Lee, Edward A. and Seshia, Sanjit A.: Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach, http://LeeSeshia.org, ISBN 978-0-557-70857-4, 2011.
  Lee, Edward A. "CPS foundations." Proceedings of the 47th Design Automation Conference. ACM, 2010.
  Shi, Jianhua, et al. "A survey of cyber-physical systems." Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), 2011 International Conference on. IEEE, 2011.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra42
  Készülés előadásra7
  Készülés gyakorlatra
  7
  Házi feladat elkészítése32
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Pataricza András egyetemi tanár, MIT