Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Újrakonfigurálható technológiák nagy teljesítményű alkalmazásai

  A tantárgy angol neve: High-performance Applications of Reconfigurable Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Programozható logikai eszközök alkalmazástechnikája mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM364 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Béla,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Fehér Béla egyetemi docens

  Szántó Péter tanársegéd

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIMA15" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA15", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése AZ FPGA áramkörök alkalmazási területe az áramkörökkel elérhető extrém műveletvégző képességek következtében jelentősen kiszélesedett. A legnagyobb alkatrészek a többmillió rugalmasan konfigurálható elemi hardver erőforrásból kialakítható algoritmus specifikus időben és térben párhuzamos feldolgozó egység összegzett teljesítményének következtében a olyan megoldásokat is lehetővé tesznek, amelyek sokszor a szuperszámítógépekkel elérhető végrehajtási időnél is gyorsabbak. Az újrakonfigurálható hardver eszközök előnyei elsősorban a jól párhuzamosítható, alacsonyszintű keresési, szűrési, rendezési feladatok kapcsán használhatók ki. A rendelkezésre álló dedikált DSP modulok, a nagyszámú belső elosztott memóri blokk a digitális jel ill. képfeldolgozási algoritmusok megvalósítása során is extrém teljesítményt biztosít. 
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A nagyteljesítményű számítástechnikai terület hagyományos megoldásai: párhuzamos zsuperszámítógépek, számítógép clusterek, grid megoldások. Fontosabb felhasználók köre: Kutatások, pénzügyi adatfeldolgozás, geofizikai számítások, bioinformatika, védelmi kutatások,

  Problémák: költség, megbízhatóság, teljesítmény igény, elhelyezés, hűtés. Alternatív megoldások: Multi core CPU, grafikus CPU, Cell processzor, ClearSpeed rendszer, FPGA alapú rendszer

  Alternatív programozási modellek keresése: a szoftver megoldás flexibilitásának kombinálása a hardver nagy teljesítőképességével az FPGA-ra alapuló számítási hálózatok alkalmazásval.

  Gyakorlat: Példa algorimusok FPGA gyorsítási módszereinek vizsgálata.

  Általános párhuzamosítási lehetőségek: végrahajtási idő, feldolgozási képesség, hatékonyság, granularitás. Az Amdahl törvény. A párhuzmaos és multi core programozási paradigma.

  Speciális gyorsítóeszközök áttekintése: A GPGPU általános jellemzői, műveletei támogatás, előnyök, hátrányok. A Cell processzors fontosabb tulajdonságai, a CBEA technológia alkalmazási feltételei.

  Az FPGA alapu újrakonfigurálható hardver eszközök. Az FPGA álatlános tulajdonságai, az SRAM a technológiájú eszközök jellemzői. Alapcellák és használatuk. Beépített blokkok: memóriák és DSP egységek. Nagysebességű I/O lehetőségek.

  Gyakorlat: Kép és jelfeldolgozási algoritmusok vizsgálata

  FPGA alkalmazások fejlesztési technológiája, HDL fejlesztés lépései. Időbeli és térbeli párhuzamosítások. Magasszintű algorimikus eszközök: Általános célú, jelfeldolgozási célú. C-alapú megoldások: Handel-C, Impulse-C, Mitrion-C, Catapult-C, C2H, stb.

  Nagygépes rendszerek áttekintése: Cray XD1, SGI RASC,

  Gyakorlat: Teszt algorimusok futtatása távoli hozzáféréssel

  Egyéb megoldások: DRC Computer, Nallatech, Xtremedata.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények A tárgyból szóbeli vizsgát tartunk. A vizsgára az jelentkezhet, aki az aláírást megszerezte. Az aláírás feltételei a következők: A félév során kiadott tervezési feladat elõírt színvonalú elkészítése.
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a szorgalmi időszakban és a pótlási időszakban is beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Maya  Gokhale, Paul S. Graham : Reconfigurable Computing, Accelerating Computation with Field-Programmable Gate Arrays Springer,  ISBN-10 0-387-26105-2

  Előadások vázlatai a tárgy honlapján elérhetőek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Fehér Béla egyetemi docens, Szántó Péter tanársegéd
  Egyéb megjegyzések A tárgy angol neve: High Performance Applications of Reconfigurable Technologies