Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Autóipari beágyazott rendszerek

  A tantárgy angol neve: Automotive Embedded Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 12.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM344 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tóth Csaba,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Tóth Csaba adjunktus, BME MIT

  Scherer Balázs tanársegéd, BME MIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tárgy az alábbi témakörök alapszintű ismeretére épít: beágyazott rendszerek, mikrovezérlők, hardverközeli programozás, C programozási nyelv, számítógép-hálózatok.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy széles körű áttekintést nyújtson a személyautókban és haszongépjárművekben alkalmazott beágyazott rendszerekről: az elektronikai, kommunikációs és szoftvereszközökről, továbbá megismertesse a hallgatókat a szoftverfejlesztés, tesztelés alapjaival és sajátosságaival. A tárgyban szerzett átfogó ismeretek egyrészt segítik az általános tájékozódást, másrészt az autóiparban történő elhelyezkedés esetén a gyorsabb beilleszkedést.

  8. A tantárgy részletes tematikája Bevezetés

   

  Az autóipar sajátosságai. Autóipari beágyazott rendszerek hardver eszközei. Az autókban előforduló főbb rendszerek. Egy modern body rendszer felépítése (esettanulmány): motorkezelő egységek, elektronikus ablakemelő, ülésmozgatás, lámpavezérlők. Integrált eszközvezérlők. A tápellátás problémái.

  Hibatűrés, megbízhatóság

   

  Alapfogalmak, elmélet alapok. Az életciklus fázisai, statisztikai jellemzők. Rendszerbiztonság. Autós példák elemzése.

  A hardvermeghibásodás csökkentésére irányuló szabványok (AEC-Q100, Stress Qualification for Integrated Circuits, AEC-Q101, ~ Automotive Grade Discrete Semiconductors, AEC-Q200 ~ Passive Components).

  Kockázati, biztonsági szintek (SIL). A hibák detektálása, viselkedés hiba esetén (limp home mode), hibatűrő megoldások.

  Autós kommunikációs hálózatok

   

  Az autóipari kommunikációs hálózatok áttekintése, trendek.

  A CAN (Controller Area Network) fizikai és adatkapcsolati rétege; CAN hálózattervezés, időzítési számítások, CAN controllerek, transceiver IC-k.

  A LIN (Local Interconnect Network) fizikai és adatkapcsolati rétege; LIN hálózattervezés, LIN transceiver IC-k, LIN Description File-ok és Node Capability File-ok elemzése, írása. CAN, LIN demonstráció, laborgyakorlat.

  Idővezérelt hálózatok: TT-CAN, TTP, FlexRay. A FlexRay fizikai és adatkapcsolati rétege; FlexRay demonstráció, laborgyakorlat.

  Magas szintű rétegek, diagnosztika.

  Autóipari szoftverek fejlesztése

   

  Az autóipari beágyazott rendszerek szoftverfejlesztésének folyamata. Szoftverfejlesztés a gyakorlatban. Rendszeranalízis és specifikáció, szoftverkövetelmények és szoftverarchitektúra. Szoftverkomponensek specifikálása és implementálása. Szoftverfejlesztési szabványok, MISRA-C (kódolási példák, gyakorlatok). Szoftverkomponensek tesztelése, integrációja; kalibráció, rendszertesztelés és acceptance teszt. Konfigurációmenedzsment. Az AUTOSAR szabvány. Esettanulmány.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat, laboratóriumi demonstráció.

  10. Követelmények

  a. Az aláírás megszerzésének feltétele: egy sikeres nagyzárthelyi.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten egy db pótzárthelyi. Akinek ez "nem felelt meg" minősítésű, annak ugyancsak a pótlási héten egy pót-pót zárthelyi.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az oktatók által készített prezentációk, segédletek.

  Ajánlott könyvek:

  Jörg Schäuffele, Thomas Zurawka: Automotive Software Engineering: Principles, Processes, Methods, and Tools. SAE International 2005 (ISBN 0-7680-1490-5)

  Dominique Paret: Multiplexed Networks for Embedded Systems. CAN, LIN, FlexRay, Safe-by-wire… While 2007. (ISBN 978-0-470-03416-3)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Tóth Csaba adjunktus, BME MIT

  Scherer Balázs tanársegéd, BME MIT

  Egyéb megjegyzések

  A tantárgy neve angolul: Automotive Embedded Systems