Orvostechnika

A tantárgy angol neve: Biomedical Instrumentation

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnök szak, MSc képzés

Mérnök informatikus szak, MSc képzés

Orvostechnika mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM337 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
4. A tantárgy előadója Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika, méréstechnika.
7. A tantárgy célkitűzése A biológiai jelek méréséhez szükséges jelátalakítók bemutatása és a hozzájuk kapcsolódó készülékek funkcionális ismertetése, ideértve mind a jellemző hardver egységeket mind az elterjedten használt jelfeldolgozó algoritmusokat.
8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés

A tárgy kapcsolódási pontjai: egészségügy, műszergyártás.

Jeltartományok, jeltípusok, közvetlen és közvetett mérések. Zajok, zavarok.

Jelátalakítók

Elektródok: típusok, helyettesítő képek.

Nem villamos mennyiségek villamos jellé alakítása: elmozdulás, nyomás, erő, áramlási sebesség, hőmérséklet.

Linearizálás, dinamikus tulajdonságok vizsgálata.

Biológiai jeleket feldolgozó erősítők

Jelhozzávezetés, bemeneti fokozat, védelem, galvanikus elválasztás, zajelnyomás, szelektív fokozatok.

Biztonságtechnika

Az áram fiziológiai hatása. Az áramutak létrejötte.

Védekezés a nem kívánatos áramutak ellen. Szabványok.

Elektronikus jeleket feldolgozó orvosi készülékek bemutatása

A készülékek funkcionális blokkvázlata.

Digitalizálás, adattömörítés, lényegkiemelés.

Az eredmények reprezentálása.

Készülékspecifikus jelfeldolgozás.

Távmérés.

A bemutatandó készülékek:

Elektrokardiográfok. Pacemakerek. Defibrillátorok.

Elektroencefalográfok. Elektromiográfok. Stimulátorok.

Vérnyomás- és pulzusmérők. Légzési paramétereket mérő készülékek.

Impedanciamérők, pletizmográfok.

Őrző készülékek. Dializátorok. Hallásvizsgálók.

Laboratóriumi készülékek. Ultrahangot használó készülékek.

Képalkotó berendezések.

Mozgásanalízis.

Orvosi készülékek ellenőrzése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: A félév során egy idegennyelvű cikkből referátumot kell készíteni. A félévközi követelmények teljesítését igazoló aláírás megadásának feltétele a referátum elfogadása

A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli. A vizsgajegy kialakítása kizárólag a vizsgadolgozat alapján történik. A vizsgáról való távolmaradást a tantárgy előadójánál lehet igazolni. Igazolatlan hiányzást követően a hallgató csak különeljárási díj befizetése után tehet vizsgát.

Elővizsga: A tantárgyból elővizsgát nem tartunk.

11. Pótlási lehetőségek Ha a referátumot a szorgalmi időszak végéig nem sikerül elfogadható minőségben beadni, akkor ezt a pótlási időszakban lehet pótolni.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetes megbeszélést követően.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadásokhoz az Orvosbiológiai méréstechnika c. segédanyag használható. További irodalmak jegyzéket a hallgatók évente aktualizálva az előadásokon kapják meg.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT