Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Orvostechnika

  A tantárgy angol neve: Biomedical Instrumentation

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök szak, MSc képzés

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Orvostechnika mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM337 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  4. A tantárgy előadója Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika, méréstechnika.
  7. A tantárgy célkitűzése A biológiai jelek méréséhez szükséges jelátalakítók bemutatása és a hozzájuk kapcsolódó készülékek funkcionális ismertetése, ideértve mind a jellemző hardver egységeket mind az elterjedten használt jelfeldolgozó algoritmusokat.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  A tárgy kapcsolódási pontjai: egészségügy, műszergyártás.

  Jeltartományok, jeltípusok, közvetlen és közvetett mérések. Zajok, zavarok.

  Jelátalakítók

  Elektródok: típusok, helyettesítő képek.

  Nem villamos mennyiségek villamos jellé alakítása: elmozdulás, nyomás, erő, áramlási sebesség, hőmérséklet.

  Linearizálás, dinamikus tulajdonságok vizsgálata.

  Biológiai jeleket feldolgozó erősítők

  Jelhozzávezetés, bemeneti fokozat, védelem, galvanikus elválasztás, zajelnyomás, szelektív fokozatok.

  Biztonságtechnika

  Az áram fiziológiai hatása. Az áramutak létrejötte.

  Védekezés a nem kívánatos áramutak ellen. Szabványok.

  Elektronikus jeleket feldolgozó orvosi készülékek bemutatása

  A készülékek funkcionális blokkvázlata.

  Digitalizálás, adattömörítés, lényegkiemelés.

  Az eredmények reprezentálása.

  Készülékspecifikus jelfeldolgozás.

  Távmérés.

  A bemutatandó készülékek:

  Elektrokardiográfok. Pacemakerek. Defibrillátorok.

  Elektroencefalográfok. Elektromiográfok. Stimulátorok.

  Vérnyomás- és pulzusmérők. Légzési paramétereket mérő készülékek.

  Impedanciamérők, pletizmográfok.

  Őrző készülékek. Dializátorok. Hallásvizsgálók.

  Laboratóriumi készülékek. Ultrahangot használó készülékek.

  Képalkotó berendezések.

  Mozgásanalízis.

  Orvosi készülékek ellenőrzése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A félév során egy idegennyelvű cikkből referátumot kell készíteni. A félévközi követelmények teljesítését igazoló aláírás megadásának feltétele a referátum elfogadása

  A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli. A vizsgajegy kialakítása kizárólag a vizsgadolgozat alapján történik. A vizsgáról való távolmaradást a tantárgy előadójánál lehet igazolni. Igazolatlan hiányzást követően a hallgató csak különeljárási díj befizetése után tehet vizsgát.

  Elővizsga: A tantárgyból elővizsgát nem tartunk.

  11. Pótlási lehetőségek Ha a referátumot a szorgalmi időszak végéig nem sikerül elfogadható minőségben beadni, akkor ezt a pótlási időszakban lehet pótolni.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetes megbeszélést követően.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadásokhoz az Orvosbiológiai méréstechnika c. segédanyag használható. További irodalmak jegyzéket a hallgatók évente aktualizálva az előadásokon kapják meg.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT