Kritikus beágyazott rendszerek

A tantárgy angol neve: Critical Embedded Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2010. november 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak
MSc képzés
Kötelezően választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM332 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Ákos,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim332
4. A tantárgy előadója

dr. Bartha Tamás
egyetemi docens
MIT
dr. Majzik István
egyetemi docensMIT

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIMA16" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIMA16", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Nincs.
7. A tantárgy célkitűzése Az informatikai rendszerek szolgáltatásbiztonsága kiemelt jelentőségű az ún. kritikus rendszerek tervezésekor, ahol egy szolgáltatás meghibásodása közvetlen és jelentős üzleti veszteséggel járhat vagy emberek életét, egészségét veszélyeztetheti. A tantárgy célja, hogy áttekintse a szolgáltatásbiztonságra tervezés modern módszereit, technológiáit és szabványait elsősorban az elosztott és beágyazott alkalmazások területén.
8. A tantárgy részletes tematikája
  • Biztonságkritikus rendszerek: Biztonság- és missziókritikus rendszerek tervezése: alapfogalmak. Biztonsági követelmények (vasúti, gépjármű- és repüléstechnikai területen, elosztott, mobil, ad hoc környezetben). Az IEC 61508 szabvány: architektúra, elemzések, a biztonságigazolás (Safety Case) fogalma. Ágazati szabványok vasúti, gépjármű- és repüléstechnikai területen.
  • Tervezési folyamatok és módszerek: Formális architektúra modellezés (SCADE, AADL, AUTOSAR, UML-FT). Futtató platformok. Nyelvek biztonságkritikus rendszerek fejlesztésére (System C, Ada, RT-Java). Bizonyíthatóan helyes kódgenerálás. Biztonságkritikus rendszerek verifikációja és validációja.
  • Folyamatkövetelmény, tesztelési és verifikációs sémák (DO 178B). Esettanulmányok: Autóközi (car2car), autófelügyeleti (car2infrastructure) kommunikáció, biztonságkritikus mozdonyvezetői kezelőfelület, erőforrás-allokáció és optimalizáció.
  • Szabványos nagy rendelkezésre állású platformok: Nagy rendelkezésre állású szolgáltatások alapfogalmai. Az SAForum testület AIS szabványa. Esettanulmányok: AIS alapú szolgáltatások robosztusság-tesztelése. Szolgáltatások fejlesztése és tesztelése az OpenAIS platform felett.
  • Nagy megbízhatóságú web szolgáltatás szabványok (pl. WS-RM) és platformok (IBM RAMP). Szolgáltatások modellalapú tervezése és automatikus telepítése. Esettanulmány: Szolgáltatások modellalapú fejlesztése és telepítése (Open AIS és IBM RAMP fölé).
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és előadótermi gyakorlat.
10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: Az aláírás feltétele egy, a tárgy anyagát felölelő házi feladat (otthoni feladat) megfelelő színvonalú elkészítése.
A házi feladat kiadása a 4. oktatási héten, beadása pedig a 12. oktatási héttől a szorgalmi időszak végéig történik.
  • A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A megszerzett aláírás 3 évig érvényes.
Elővizsga: Nincs.
11. Pótlási lehetőségek
  • A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be, a vizsgaidőszakban pótlás már nem lehetséges.
  • A zárthelyi és a vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.
12. Konzultációs lehetőségek A házi feladattal kapcsolatban a félév során két konzultációs lehetőséget biztosítunk.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgyhoz kiadott előadásanyagok és technológiai leírások.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 42
Félévközi készülés órákra 10
Házi feladat elkészítése 20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
Vizsgafelkészülés 48
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

dr. Bartha Tamás
egyetemi docens
MIT
dr. Majzik István
egyetemi docensMIT
dr. Balogh András
ügyvivő szakértő
MIT