Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kritikus beágyazott rendszerek

  A tantárgy angol neve: Critical Embedded Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. november 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak
  MSc képzés
  Kötelezően választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM332 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Ákos,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim332
  4. A tantárgy előadója

  dr. Bartha Tamás
  egyetemi docens
  MIT
  dr. Majzik István
  egyetemi docensMIT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIMA16" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA16", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése Az informatikai rendszerek szolgáltatásbiztonsága kiemelt jelentőségű az ún. kritikus rendszerek tervezésekor, ahol egy szolgáltatás meghibásodása közvetlen és jelentős üzleti veszteséggel járhat vagy emberek életét, egészségét veszélyeztetheti. A tantárgy célja, hogy áttekintse a szolgáltatásbiztonságra tervezés modern módszereit, technológiáit és szabványait elsősorban az elosztott és beágyazott alkalmazások területén.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Biztonságkritikus rendszerek: Biztonság- és missziókritikus rendszerek tervezése: alapfogalmak. Biztonsági követelmények (vasúti, gépjármű- és repüléstechnikai területen, elosztott, mobil, ad hoc környezetben). Az IEC 61508 szabvány: architektúra, elemzések, a biztonságigazolás (Safety Case) fogalma. Ágazati szabványok vasúti, gépjármű- és repüléstechnikai területen.
  • Tervezési folyamatok és módszerek: Formális architektúra modellezés (SCADE, AADL, AUTOSAR, UML-FT). Futtató platformok. Nyelvek biztonságkritikus rendszerek fejlesztésére (System C, Ada, RT-Java). Bizonyíthatóan helyes kódgenerálás. Biztonságkritikus rendszerek verifikációja és validációja.
  • Folyamatkövetelmény, tesztelési és verifikációs sémák (DO 178B). Esettanulmányok: Autóközi (car2car), autófelügyeleti (car2infrastructure) kommunikáció, biztonságkritikus mozdonyvezetői kezelőfelület, erőforrás-allokáció és optimalizáció.
  • Szabványos nagy rendelkezésre állású platformok: Nagy rendelkezésre állású szolgáltatások alapfogalmai. Az SAForum testület AIS szabványa. Esettanulmányok: AIS alapú szolgáltatások robosztusság-tesztelése. Szolgáltatások fejlesztése és tesztelése az OpenAIS platform felett.
  • Nagy megbízhatóságú web szolgáltatás szabványok (pl. WS-RM) és platformok (IBM RAMP). Szolgáltatások modellalapú tervezése és automatikus telepítése. Esettanulmány: Szolgáltatások modellalapú fejlesztése és telepítése (Open AIS és IBM RAMP fölé).
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és előadótermi gyakorlat.
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: Az aláírás feltétele egy, a tárgy anyagát felölelő házi feladat (otthoni feladat) megfelelő színvonalú elkészítése.
  A házi feladat kiadása a 4. oktatási héten, beadása pedig a 12. oktatási héttől a szorgalmi időszak végéig történik.
  • A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A megszerzett aláírás 3 évig érvényes.
  Elővizsga: Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek
  • A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be, a vizsgaidőszakban pótlás már nem lehetséges.
  • A zárthelyi és a vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.
  12. Konzultációs lehetőségek A házi feladattal kapcsolatban a félév során két konzultációs lehetőséget biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgyhoz kiadott előadásanyagok és technológiai leírások.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 10
  Házi feladat elkészítése 20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
  Vizsgafelkészülés 48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  dr. Bartha Tamás
  egyetemi docens
  MIT
  dr. Majzik István
  egyetemi docensMIT
  dr. Balogh András
  ügyvivő szakértő
  MIT