Teljesítőképesség-optimalizálás

A tantárgy angol neve: Performability Optimization

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak
MSc képzés
Kötelezően választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM331 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataricza András,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Pataricza András egyetemi tanár MIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja azoknak a módszereknek és folyamatoknak az ismertetése, amelyek segítségével mérhetővé, illetve mérési eredmények alapján optimalizálhatóvá válik egy informatikai rendszer teljesítménye és szolgáltatásbiztonsága. A tárgy bemutatja azokat a szabványos benchmarkokat (teszt összeállításokat) is, amelyek lehetőséget adnak az összehasonlításra különböző beszállítók termékei között.

8. A tantárgy részletes tematikája

A teljesítőképesség specifikálása (metrikák). Szolgáltatási szint szerződések (SLA), teljesítmény követelmények megadása.

Szabványos teljesítőképesség (teljesítmény- illetve szolgáltatásbiztonság) benchmarkok. Benchmarkok szükséges jellemzői.

Technológiák a szolgáltatásbiztonság kiértékelésére (pl. hibainjektálás, stressz tesztelés, robusztusság tesztelés). Szoftver, hardver és hibrid hibainjektálás.

A mérési folyamat és a mérési környezet tervezése (beavatkozás és megfigyelhetőség problémáinak kezelése).

A futásidőbeli monitorozás problémái, javasolt megoldások. Monitorozó rendszerek konfigurálása.

A mérési eredmények kiértékelése: Intelligens adatfeldolgozás OLAP analízissel illetve adatbányászattal (szegmentálás, kapcsolat analízis, prediktív modellezés).

A magas szintű teljesítmény- és megbízhatósági modellezés formalizmusai (rétegelt sorbanállási hálózatok, sztochasztikus Petri-hálók és reward hálózatok).

Modellalkotás és modell paraméterezés.

A modell alapú előrejelzés és optimalizálás módszerei, a ritka események (pl. hibahatások) kezelése.

A teljesítőképesség fenntartásához szükséges beavatkozások modell alapú tervezése. A beavatkozás validálása.

Alkalmazások: IT infrastruktúra menedzsment (pl. IBM Tivoli termékcsalád), e-business alkalmazások, munkafolyamatok felügyelete.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és előadótermi gyakorlat.

10. Követelmények

-          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele egy házi feladat (otthoni feladat) megfelelő színvonalú elkészítése.

-          A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes.

-          Elővizsga: Nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be.

A vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.

12. Konzultációs lehetőségek

A házi feladattal kapcsolatban a félév során konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz kiadott előadásanyagok és technológiai leírások.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Pataricza András egyetemi tanár MIT
Egyéb megjegyzések A tantárgy angol neve: Performance optimization