Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Teljesítőképesség-optimalizálás

  A tantárgy angol neve: Performability Optimization

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak
  MSc képzés
  Kötelezően választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM331 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataricza András,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Pataricza András egyetemi tanár MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja azoknak a módszereknek és folyamatoknak az ismertetése, amelyek segítségével mérhetővé, illetve mérési eredmények alapján optimalizálhatóvá válik egy informatikai rendszer teljesítménye és szolgáltatásbiztonsága. A tárgy bemutatja azokat a szabványos benchmarkokat (teszt összeállításokat) is, amelyek lehetőséget adnak az összehasonlításra különböző beszállítók termékei között.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A teljesítőképesség specifikálása (metrikák). Szolgáltatási szint szerződések (SLA), teljesítmény követelmények megadása.

  Szabványos teljesítőképesség (teljesítmény- illetve szolgáltatásbiztonság) benchmarkok. Benchmarkok szükséges jellemzői.

  Technológiák a szolgáltatásbiztonság kiértékelésére (pl. hibainjektálás, stressz tesztelés, robusztusság tesztelés). Szoftver, hardver és hibrid hibainjektálás.

  A mérési folyamat és a mérési környezet tervezése (beavatkozás és megfigyelhetőség problémáinak kezelése).

  A futásidőbeli monitorozás problémái, javasolt megoldások. Monitorozó rendszerek konfigurálása.

  A mérési eredmények kiértékelése: Intelligens adatfeldolgozás OLAP analízissel illetve adatbányászattal (szegmentálás, kapcsolat analízis, prediktív modellezés).

  A magas szintű teljesítmény- és megbízhatósági modellezés formalizmusai (rétegelt sorbanállási hálózatok, sztochasztikus Petri-hálók és reward hálózatok).

  Modellalkotás és modell paraméterezés.

  A modell alapú előrejelzés és optimalizálás módszerei, a ritka események (pl. hibahatások) kezelése.

  A teljesítőképesség fenntartásához szükséges beavatkozások modell alapú tervezése. A beavatkozás validálása.

  Alkalmazások: IT infrastruktúra menedzsment (pl. IBM Tivoli termékcsalád), e-business alkalmazások, munkafolyamatok felügyelete.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és előadótermi gyakorlat.

  10. Követelmények

  -          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele egy házi feladat (otthoni feladat) megfelelő színvonalú elkészítése.

  -          A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes.

  -          Elővizsga: Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be.

  A vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A házi feladattal kapcsolatban a félév során konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz kiadott előadásanyagok és technológiai leírások.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Pataricza András egyetemi tanár MIT
  Egyéb megjegyzések A tantárgy angol neve: Performance optimization