Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszerintegráció és -felügyelet labor

  A tantárgy angol neve: System Integration and Supervision Laboratory Exercises

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM309 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Ákos,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim309
  4. A tantárgy előadója

  dr. Bartha Tamás
  egyetemi adjunktus
  MIT
  Gönczy László
  ügyvivő szakértő
  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Rendszerintegráció, Modellalapú szoftvertervezés
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célkitűzése a rendszerintegráció és rendszerfelügyelet során használatos módszerek és eszközök gyakorlati megismertetése. A hallgatók végigkövetik egy elosztott alkalmazás megvalósításának és felügyeletének legfontosabb lépéseit, ipari környezetben használt integrációs köztesréteg (middleware) technológiák és rendszerfelügyeleti eszközök használatával.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók először egy platform-független modellel írják le az elkészítendő alkalmazást, melyet elosztottan, heterogén platformokon kell implementálniuk. Az alkalmazás több technológiát használhat (pl. Java, XML web szolgáltatások, Java Component Architecture, Service Component Architecture, BPEL). Az egyes komponensek közti kommunikáció aszinkron, megbízható üzenetküldési technológiákra alapul (pl. Java Message Service, WebSphere MQ technológia).

  A létrehozott integrált alkalmazás működtetése során a hallgatók megismerik a rendszerfelügyelet alapkérdéseit, az elosztott tranzakciók kezelésének alapjait, a válaszidő követés (Response Time Tracking) technológiáját, valamint a (szoftver) konfigurációmenedzsment kérdéseit, és megismerkednek a „menedzselhetőségre tervezés” fogalmával, valamint a metrika rendszer tervezés és kiértékelés alapvető feladataival.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium.

  7 laboratóriumi mérési alkalom (közös technológiai ismertető, 5 hallgatói mérés, 1 pótmérés). 3 óra/hét.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: A félévközi ellenőrzés módja a laboratórumi mérési feladatok sikeres elvégzése.
  Minden laboratóriumi mérést külön jeggyel értékelünk, mely a laboratóriumi tevékenység és a jegyzőkönyv együttes értékeléséből adódik. A félévközi jegy a méréseken szerzett jegyek átlaga.
  A félévközi jegy megszerzéséhez minden mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni!
  Csak olyan mérésre kapható érdemjegy,
  • amelyen a Hallgató részt vesz,
  • a mérés elején kiadott írásos ellenőrző kérdéseket legalább elégséges szinten megválaszolja,
  • valamint a mérésen elvégzett munkáját a laborvezető jóváhagyja.
  A mérési jegyzőkönyveket az adott mérésen kihirdetett időpontig el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon. A jegyzőkönyv elkészítésére legalább 3 munkanapot biztosítunk.
  • A vizsgaidőszakban: Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek Pótlási célból a szorgalmi időszakban egy pótmérési alkalmat biztosítunk. A pótmérésen vagy a pótlási időszakban összesen egy mérés pótolható. A pótmérésre a megadott határidőig jelentkezni kell!
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy elvégzéséhez egyéni felkészülés szükséges. Az ellenőrző kérdések megválaszolása után a mérésvezető igény szerint egyéni vagy csoportos konzultációt biztosít.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez előzetesen kiadott mérési útmutatók és technológiai leírások.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire-
  Mérési jegyzőkönyv elkészítése28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása22
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  dr. Bartha Tamás
  egyetemi adjunktus
  MIT
  Gönczy László
  ügyvivő szakértő
  MIT
  dr. Varró Dániel
  egyetemi adjunktus
  MIT
  Kocsis Imre
  doktorandusz
  MIT