Beágyazott intelligens rendszerek laboratórium

A tantárgy angol neve: Embedded Intelligent Systems Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2009. június 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus Szak
MSc képzés
Intelligens rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM306 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataki Béla József,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás:  Tanszék, Int.:
 Strausz György
 Kovács Dániel László 
 Docens
 Tanársegéd
 MIT
 MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Mesterséges intelligencia

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs
7. A tantárgy célkitűzése

A laboratóriumi mérés sorozat során a beágyazott és ambiens intelligens rendszerek témaköréből kerülnek ki. A hallgatók a tanszéken kiépített szenzorokkal és robotokkal felszerelt labor terem eszközeit felhasználva egyszerűbb intelligenciával rendelkező, a környezetével aktív kölcsönhatásban álló rendszereket építenek. A mérések során a hallgatók foglalkoznak szenzorfúzióval; ember-ágens kommunikációval; szakértői, logikai, tervkészítő, fuzzy, és döntési hálók alapján döntést hozó ágensekkel; illetve evolúciós, emergens, és raj intelligenciával.

8. A tantárgy részletes tematikája

I. Szenzorfúzió.
Eltérő felépítésű mote-okat és egyéb stacionárius szenzorokat felhasználva a hallgatók kísérleteznek a több szenzorból kapott információ fuzionálásával.

II. Ember-ágens kommunikáció.
Kontrollált természetes nyelvű párbeszéd. Ezen a gyakorlaton a hallgatók a mote-okat és ágenseket az intelligens térben (pl. intelligens irodában) megtalálható emberekkel való kontrollált párbeszéd érdekében természetes nyelvi megértési és előállítási képességekkel ruházzák fel.

III. Ember-ágens kommunikáció.
Emocionális modellek. Ezen a gyakorlaton a hallgatók a mote-okat és ágenseket az intelligens térben (pl. intelligens irodában) megtalálható emberek emocionális modelljével vértezik fel a hatékonyabb (együtt)működés érdekében.

IV. Tervkészítés mote-környezetben.
A hallgatók elkészítik a mobilis mote-ok mozgását absztraháló tervkészítési operátorokat és a konkrét mozgási feladatokat tervkészítési leírónyelvbe ágyazva kiszámítják a mote-ok mozgását meghatározó terveket. A tervek helyességét azok tényleges végrehajtásával ellenőrzik.

V. Szakértői ágensek.
Ezen a gyakorlaton a hallgatók olyan ágensekkel vezérlik a mote-okat és egyéb beavatkozókat (a szenzorikus adatok alapján), melyek szakértői rendszer segítségével diagnosztizálják az aktuális szcenáriót.

VI. Kényszerlogikai programozás.
Ezen a gyakorlaton a hallgatók olyan ágensekkel vezérlik a mote-okat és egyéb beavatkozókat (a szenzorikus adatok alapján), melyek kényszerlogikai megoldó motor segítségével hozzák meg döntéseiket.

VII. Fuzzy produkciós rendszerek.
Ezen a gyakorlaton a hallgatók olyan ágensekkel vezérlik a mote-okat és egyéb beavatkozókat (a szenzorikus adatok alapján), melyek Fuzzy produkciós rendszer segítségével hozzák meg döntéseiket.

VIII. Döntési hálók építése és alkalmazása.
A hallgatók e gyakorlaton megismerik a valószínűségi eloszlások és hasznosságfüggvények reprezentációit. A gyakorlat célja a tudásmérnöki megközelítésen alapuló modellkonstruálás készségszintű elsajátítása.

IX. Evolúciós módszerek vizsgálata.
A hallgatók többféle nehéz optimalizálási feladathoz adják meg annak genetikus/evolúciós megoldási modelljét és dedikált szoftver környezetben vizsgálják meg az evolúciós folyamat alakulását. Kísérleteznek a kódolás és a genetikus műveletek módosításával. A kialakított megoldásokat (paraméter-vektorokat, és vezérlő-programokat) a mote-okon tesztelik.

X. Emergens- és raj-intelligencia.
Szoftveres ágensközösségben és a megfelelően kialakított fizikai kísérleti környezetben hallgatók megvalósítják és megvizsgálják a biológiai ihletőségű közösségi kooperatív modelleket (méhraj, hangyaraj, stb).

A laborhoz tartozó elméleti ismereteket hallgatók a Beágyazott Intelligens Rendszerek (VIMIM137) tárgy keretein belül sajátítják el.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratórium. A hallgatók a 10 alkalommal 4 órás mérésen vesznek részt, a félév egy tájékoztatóval kezdődik.

10. Követelmények

Minden mérés elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek leadása (az egyes jegyzőkönyvekre vonatkozó követelményeket a mérési utasítások rögzítik).

A félévzáró osztályzatot az egyes mérési jegyzőkönyvekre kapott osztályzatok határozzák meg.

11. Pótlási lehetőségek

A hiányzott mérések pótlása közvetlenül az utolsó mérés után történik a szorgalmi időszak­ban. Legfeljebb 2 mérés pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

A mérések során a mérésvezetőkkel egyeztetett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 2005

A tárgy honlapján elérető mérési útmutatók (kidolgozás alatt)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása48
Vizsgafelkészülés
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás:  Tanszék, Int.:
 Strausz György
 Kovács Dániel László 
 Docens
 Tanársegéd
 MIT
 MIT