Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott intelligens rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Embedded Intelligent Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. június 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak
  MSc képzés
  Intelligens rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM306 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataki Béla József,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás:  Tanszék, Int.:
   Strausz György
   Kovács Dániel László 
   Docens
   Tanársegéd
   MIT
   MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mesterséges intelligencia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumi mérés sorozat során a beágyazott és ambiens intelligens rendszerek témaköréből kerülnek ki. A hallgatók a tanszéken kiépített szenzorokkal és robotokkal felszerelt labor terem eszközeit felhasználva egyszerűbb intelligenciával rendelkező, a környezetével aktív kölcsönhatásban álló rendszereket építenek. A mérések során a hallgatók foglalkoznak szenzorfúzióval; ember-ágens kommunikációval; szakértői, logikai, tervkészítő, fuzzy, és döntési hálók alapján döntést hozó ágensekkel; illetve evolúciós, emergens, és raj intelligenciával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Szenzorfúzió.
  Eltérő felépítésű mote-okat és egyéb stacionárius szenzorokat felhasználva a hallgatók kísérleteznek a több szenzorból kapott információ fuzionálásával.

  II. Ember-ágens kommunikáció.
  Kontrollált természetes nyelvű párbeszéd. Ezen a gyakorlaton a hallgatók a mote-okat és ágenseket az intelligens térben (pl. intelligens irodában) megtalálható emberekkel való kontrollált párbeszéd érdekében természetes nyelvi megértési és előállítási képességekkel ruházzák fel.

  III. Ember-ágens kommunikáció.
  Emocionális modellek. Ezen a gyakorlaton a hallgatók a mote-okat és ágenseket az intelligens térben (pl. intelligens irodában) megtalálható emberek emocionális modelljével vértezik fel a hatékonyabb (együtt)működés érdekében.

  IV. Tervkészítés mote-környezetben.
  A hallgatók elkészítik a mobilis mote-ok mozgását absztraháló tervkészítési operátorokat és a konkrét mozgási feladatokat tervkészítési leírónyelvbe ágyazva kiszámítják a mote-ok mozgását meghatározó terveket. A tervek helyességét azok tényleges végrehajtásával ellenőrzik.

  V. Szakértői ágensek.
  Ezen a gyakorlaton a hallgatók olyan ágensekkel vezérlik a mote-okat és egyéb beavatkozókat (a szenzorikus adatok alapján), melyek szakértői rendszer segítségével diagnosztizálják az aktuális szcenáriót.

  VI. Kényszerlogikai programozás.
  Ezen a gyakorlaton a hallgatók olyan ágensekkel vezérlik a mote-okat és egyéb beavatkozókat (a szenzorikus adatok alapján), melyek kényszerlogikai megoldó motor segítségével hozzák meg döntéseiket.

  VII. Fuzzy produkciós rendszerek.
  Ezen a gyakorlaton a hallgatók olyan ágensekkel vezérlik a mote-okat és egyéb beavatkozókat (a szenzorikus adatok alapján), melyek Fuzzy produkciós rendszer segítségével hozzák meg döntéseiket.

  VIII. Döntési hálók építése és alkalmazása.
  A hallgatók e gyakorlaton megismerik a valószínűségi eloszlások és hasznosságfüggvények reprezentációit. A gyakorlat célja a tudásmérnöki megközelítésen alapuló modellkonstruálás készségszintű elsajátítása.

  IX. Evolúciós módszerek vizsgálata.
  A hallgatók többféle nehéz optimalizálási feladathoz adják meg annak genetikus/evolúciós megoldási modelljét és dedikált szoftver környezetben vizsgálják meg az evolúciós folyamat alakulását. Kísérleteznek a kódolás és a genetikus műveletek módosításával. A kialakított megoldásokat (paraméter-vektorokat, és vezérlő-programokat) a mote-okon tesztelik.

  X. Emergens- és raj-intelligencia.
  Szoftveres ágensközösségben és a megfelelően kialakított fizikai kísérleti környezetben hallgatók megvalósítják és megvizsgálják a biológiai ihletőségű közösségi kooperatív modelleket (méhraj, hangyaraj, stb).

  A laborhoz tartozó elméleti ismereteket hallgatók a Beágyazott Intelligens Rendszerek (VIMIM137) tárgy keretein belül sajátítják el.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium. A hallgatók a 10 alkalommal 4 órás mérésen vesznek részt, a félév egy tájékoztatóval kezdődik.

  10. Követelmények

  Minden mérés elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek leadása (az egyes jegyzőkönyvekre vonatkozó követelményeket a mérési utasítások rögzítik).

  A félévzáró osztályzatot az egyes mérési jegyzőkönyvekre kapott osztályzatok határozzák meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  A hiányzott mérések pótlása közvetlenül az utolsó mérés után történik a szorgalmi időszak­ban. Legfeljebb 2 mérés pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérések során a mérésvezetőkkel egyeztetett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 2005

  A tárgy honlapján elérető mérési útmutatók (kidolgozás alatt)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása48
  Vizsgafelkészülés
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás:  Tanszék, Int.:
   Strausz György
   Kovács Dániel László 
   Docens
   Tanársegéd
   MIT
   MIT