Orvosbiológiai számítógépes gyakorlatok

A tantárgy angol neve: Computer Laboratory in Biomedical Engineering

Adatlap utolsó módosítása: 2017. május 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Egészségügyi mérnöki mesterképzés, MSc szak

kötelező tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM301 1 0/0/4/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
4. A tantárgy előadója

Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT

Dr. Szlávecz Ákos egyetemi docens, IIT

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TargyEredmeny("BMEVIMIM202", "JEGY", _) >= 2
ÉS TargyEredmeny("BMEVIIIM158", "JEGY", _) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

Az élettani folyamatok méréses meghatározása, szimulációja, identifikációja. Ezek bemutatásához különböző élettani folyamatokkal foglalkozik.

8. A tantárgy részletes tematikája

Folyamatidentifikáció, folyamatszimuláció, EKG jelfeldolgozás, EEG jelfeldolgozás, vérnyomásmérés, ultrahang echokardiográfia, polysomnográfiás felvételek kiértékelése, elektronikus készülékek ellenőrzése.

Alkalmazási példa: Vércukormérés - bemutató mérés.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi gyakorlat.
10. Követelmények A félév során tíz mérést kell elvégezni. A tantárgy kreditjeit nem szerezheti meg, aki kettőnél több mérést nem végzett el sikeresen (hiányzás vagy elégtelen eredmény miatt). A félév végén ellenőrző mérésre kerül sor. Sikertelen ellenőrző mérés esetén egy alkalommal van mód pótellenőrző mérésen részt venni. Sikertelen pótellenőrző mérés esetén a tantárgy kreditjei nem szerezhetők meg. Sikeres mérések javítási céllal nem ismételhetők meg.
12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén, előzetes megbeszélést követően.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérőcsoportok megkapják a mérési útmutatókat. Ezek tartalmazzák a mérés elvégzéséhez szükséges elméleti alapokat is, illetve az irodalmak hivatkozásait.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra40
Félévközi készülés órákra60
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Ellenőrző mérésre felkészülés50
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT

Dr. Kovács Levente egyetemi adjunktus, IIT

Dr. Szlávecz Ákos egyetemi docens, IIT