Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Orvosbiológiai számítógépes gyakorlatok

  A tantárgy angol neve: Computer Laboratory in Biomedical Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. május 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Egészségügyi mérnöki mesterképzés, MSc szak

  kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM301 1 0/0/4/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT

  Dr. Szlávecz Ákos egyetemi docens, IIT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny("BMEVIMIM202", "JEGY", _) >= 2
  ÉS TargyEredmeny("BMEVIIIM158", "JEGY", _) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az élettani folyamatok méréses meghatározása, szimulációja, identifikációja. Ezek bemutatásához különböző élettani folyamatokkal foglalkozik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Folyamatidentifikáció, folyamatszimuláció, EKG jelfeldolgozás, EEG jelfeldolgozás, vérnyomásmérés, ultrahang echokardiográfia, polysomnográfiás felvételek kiértékelése, elektronikus készülékek ellenőrzése.

  Alkalmazási példa: Vércukormérés - bemutató mérés.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi gyakorlat.
  10. Követelmények A félév során tíz mérést kell elvégezni. A tantárgy kreditjeit nem szerezheti meg, aki kettőnél több mérést nem végzett el sikeresen (hiányzás vagy elégtelen eredmény miatt). A félév végén ellenőrző mérésre kerül sor. Sikertelen ellenőrző mérés esetén egy alkalommal van mód pótellenőrző mérésen részt venni. Sikertelen pótellenőrző mérés esetén a tantárgy kreditjei nem szerezhetők meg. Sikeres mérések javítási céllal nem ismételhetők meg.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén, előzetes megbeszélést követően.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérőcsoportok megkapják a mérési útmutatókat. Ezek tartalmazzák a mérés elvégzéséhez szükséges elméleti alapokat is, illetve az irodalmak hivatkozásait.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra60
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Ellenőrző mérésre felkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT

  Dr. Kovács Levente egyetemi adjunktus, IIT

  Dr. Szlávecz Ákos egyetemi docens, IIT