Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Orvosbiológiai számítógépes gyakorlatok

  A tantárgy angol neve: Computer Laboratory in Biomedical Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. április 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Egészségügyi mérnöki mesterképzés, MSc szak

  kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM301 1 0/0/4/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Jobbágy Ákos professor emeritus, MIT

  Dr. Szlávecz Ákos egyetemi docens, IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít orvosbiológiai méréstechnika, folyamatszabályozás
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny("BMEVIMIM202", "JEGY", _) >= 2
  ÉS TargyEredmeny("BMEVIIIM158", "JEGY", _) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az élettani folyamatok méréses meghatározása, szimulációja, identifikációja. Ezek bemutatásához különböző élettani folyamatokkal és fiziológiai jelek kiértékelésével foglalkozik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét:    Általános tájékoztató. A laboratóriumi gyakorlatok során használt MATLAB függvények és utasítások
               bemutatása.

   

  2-3. hét: Halláskárosodás elemzése. Csecsemősírás és nagyothallás kapcsolatának vizsgálata akusztikai
               felvételek alapján.

   

  4-5. hét: SPECT képalkotás: nukleáris medicina, SPECT képrekonstrukció projekciós képekből.


  6-7. hét: Szimuláció: kompartment modellezés fiziológiai példákkal.

   

  8. hét:    Bevezető a MIT-es mérésekhez: EKG és PPG jelek keletkezése és ezek felvételére használt eszközök.
               Az otthoni monitorozó készülék (HHMD) bemutatása. Non-invazív vérnyomásmérés. A gyakorlatok
               elvégzéséhez szükséges felvételek elkészítésének tervezése.

   

  9-10.hét: Felvételek készítése.

   

  11. hét:  Vérnyomás- és pulzusmérés. A légzés hatása a szívfrekvenciára. Az EKG és a PPG jel
               frekvenciatartalmának elemzése.

   

  12. hét:  EKG felvételek kiértékelése. A jel/zaj viszony javítása. Az alapvonal-vándorlás jellemzése és
               eliminálása. QRS detektálás.

  13. hét:  EKG és PPG felvételek kiértékelése. Szívfrekvencia variabilitás (HRV) jellemzése. A pulzushullám
               terjedési idő meghatározása.

   

  14. hét:  A jegyzőkönyvek értékelése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi gyakorlat.
  10. Követelmények


  A félév során hat mérést kell elvégezni. A tantárgy kreditjeit nem szerezheti meg, aki egynél több mérést nem végzett el sikeresen (hiányzás vagy elégtelen eredmény miatt). Minden hallgató minden mérésről egyénileg készít jegyzőkönyvet, amit a mérést követő vasárnap 12 óráig kell elektronikusan beküldeni. Sikeres mérések javítási céllal nem ismételhetők meg.

  Az egyes mérésekre a mérési útmutató alapján fel kell készülni. Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi. Elégtelen felkészülés esetén a mérés nem végezhető el, a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.

  A félévközi jegy az egyes mérésekre kapott osztályzatok átlaga alapján kerül megállapításra (kerekítés 51 századtól felfelé).

   

   

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Az előírt 6 mérésből a félév során maximum 1 mérés pótlására biztosítunk lehetőséget, függetlenül attól, hogy elégtelen eredménnyel zárult mérés, vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé.

  Tartós betegség vagy előre bejelentett és méltánylást igénylő esetben a tantárgyfelelős dönt az esetleges további pótlási lehetőségről, ill. annak rendjéről.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén, előzetes megbeszélést követően.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérőcsoportok megkapják a mérési útmutatókat. Ezek tartalmazzák a mérés elvégzéséhez szükséges elméleti alapokat is, illetve az irodalmak hivatkozásait.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra32
  Félévközi készülés órákra60
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Jegyzőkönyvek elkészítése
  58
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT

  Dr. Kovács Levente egyetemi adjunktus, IIT

  Dr. Szlávecz Ákos egyetemi docens, IIT