Eclipse alapú fejlesztés és integráció

A tantárgy angol neve: Eclipse Based Development and Integration

Adatlap utolsó módosítása: 2011. augusztus 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak
Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány
MSc képzés
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM270 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varró Dániel

egyetemi docens

MIT

Dr. Ráth István

ügyvivő szakértő

MIT


  
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető Java programozási ismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a hallgatók megismertetése a modern Eclipse nyílt keretrendszer felépítésével, használatával és továbbfejlesztésével. A tárgy során a hallgatók áttekintést kapnak az Eclipse keretrendszer felépítésének általános alapelveiről, majd a szakterület-specifikus modellezési nyelvekre fókuszálva ismerkednek meg a széles körben használt, kapcsolódó Eclipse komponensekkel.  A hallgatók előadásokon hallott elméleti ismereteiket a gyakorlatok során fejleszthetik használható tudássá.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés: A szoftver fejlesztés folyamata, fejlesztési részfeladatok, jellemző fejlesztőeszközök, keretrendszerek (előnyök, jellemzők, példák).

Eclipse alaptechnológia, Alapkoncepció, plugin mechanizmus, Eclipse alapkomponensek. A plugin fejlesztés alapjai. Grafikus felület fejlesztéséhez használt komponensek áttekintése (SWT, JFace, stb.).

Modellezési nyelvek tervezése: Eclipse Modeling Framework (EMF), a Graphical Modeling Framework (GMF). Szöveges editorok támogatása, OCL kényszerek Eclipse integrációja. Editorok elemei, ezek összekapcsolása.

Szöveges editorok készítése: JFace editor framework, Parszer generátor keretrendszerek (LPG), Kódszínezők, Content Assist készítése, Magasszintű keretrendszerek (IMP)

Esettanulmányok: Szakterület-specifikus nyelvek biztonságkritikus, beágyazott rendszerekben (autóipari fejlesztések, repülőgép fedélzeti rendszerek).

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás és laboratórium.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és laboratórium

10. Követelmények

-          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele a tárgy anyagát felölelő házi feladat (otthoni feladat) önálló, megfelelő színvonalú elkészítése. A házi feladatok kiadása a 4. oktatási héten, beadása pedig a 10. oktatási héttől a szorgalmi időszak végéig történik.

-          A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes. A félévközi házi feladat (otthoni feladat) értékelése 50% súllyal számít bele a vizsgajegybe.

-          Elővizsga: Nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be, a vizsgaidőszakban pótlás már nem lehetséges.

A vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.

12. Konzultációs lehetőségek

A házi feladattal kapcsolatban a félév során legalább egy konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

-    Óravázlatok, fóliák a tárgy web lapján.

- Az Eclipse keretrendszer és komponenseinek webes dokumentációi, guide és tutorial anyagai (http://www.eclipse.org, http://www.eclipse.org/documentation/).

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varró Dániel

egyetemi docens

MIT

Dr. Balogh András

ügyvivő szakértő

MIT

Dr. Ráth István

ügyvivő szakértő

MIT