Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Eclipse alapú fejlesztés és integráció

  A tantárgy angol neve: Eclipse Based Development and Integration

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. augusztus 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak
  Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány
  MSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM270 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varró Dániel

  egyetemi docens

  MIT

  Dr. Ráth István

  ügyvivő szakértő

  MIT


    
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető Java programozási ismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a hallgatók megismertetése a modern Eclipse nyílt keretrendszer felépítésével, használatával és továbbfejlesztésével. A tárgy során a hallgatók áttekintést kapnak az Eclipse keretrendszer felépítésének általános alapelveiről, majd a szakterület-specifikus modellezési nyelvekre fókuszálva ismerkednek meg a széles körben használt, kapcsolódó Eclipse komponensekkel.  A hallgatók előadásokon hallott elméleti ismereteiket a gyakorlatok során fejleszthetik használható tudássá.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: A szoftver fejlesztés folyamata, fejlesztési részfeladatok, jellemző fejlesztőeszközök, keretrendszerek (előnyök, jellemzők, példák).

  Eclipse alaptechnológia, Alapkoncepció, plugin mechanizmus, Eclipse alapkomponensek. A plugin fejlesztés alapjai. Grafikus felület fejlesztéséhez használt komponensek áttekintése (SWT, JFace, stb.).

  Modellezési nyelvek tervezése: Eclipse Modeling Framework (EMF), a Graphical Modeling Framework (GMF). Szöveges editorok támogatása, OCL kényszerek Eclipse integrációja. Editorok elemei, ezek összekapcsolása.

  Szöveges editorok készítése: JFace editor framework, Parszer generátor keretrendszerek (LPG), Kódszínezők, Content Assist készítése, Magasszintű keretrendszerek (IMP)

  Esettanulmányok: Szakterület-specifikus nyelvek biztonságkritikus, beágyazott rendszerekben (autóipari fejlesztések, repülőgép fedélzeti rendszerek).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás és laboratórium.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és laboratórium

  10. Követelmények

  -          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele a tárgy anyagát felölelő házi feladat (otthoni feladat) önálló, megfelelő színvonalú elkészítése. A házi feladatok kiadása a 4. oktatási héten, beadása pedig a 10. oktatási héttől a szorgalmi időszak végéig történik.

  -          A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes. A félévközi házi feladat (otthoni feladat) értékelése 50% súllyal számít bele a vizsgajegybe.

  -          Elővizsga: Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be, a vizsgaidőszakban pótlás már nem lehetséges.

  A vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A házi feladattal kapcsolatban a félév során legalább egy konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -    Óravázlatok, fóliák a tárgy web lapján.

  - Az Eclipse keretrendszer és komponenseinek webes dokumentációi, guide és tutorial anyagai (http://www.eclipse.org, http://www.eclipse.org/documentation/).

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varró Dániel

  egyetemi docens

  MIT

  Dr. Balogh András

  ügyvivő szakértő

  MIT

  Dr. Ráth István

  ügyvivő szakértő

  MIT