Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Képfeldolgozás és számítógépes orvosi diagnosztika

  A tantárgy angol neve: Image Processing and Computer-aided Medical Diagnostics

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Informatikai szak

  Intelligens rendszerek szakirány

  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM268 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  dr. Horváth Gábor egyetemi docens

  dr. Pataki Béla egyetemi docens

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy bemutassa a képfeldolgozáson alapuló számítógéppel segített orvosi diagnosztikai (Computer Aided Diagnosis) eszközök szerepét, jelentőségét, valamint, hogy átfogó ismereteket adjon azokról az eljárásokról, melyek elsősorban a kétdimenziós orvosi képek elemzésére és ezen eljárások felhasználásával orvosi diagnosztika támogatására, döntéstámogatásra alkalmasak.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés (2 óra elmélet/előadás):

      A képalkotás alapjai, orvosi képfelvételi eljárások: röntgenfelvételek, CT, MRI, PET. A képfeldolgozás szerepe az orvosi        
      diagnosztikában.

  Képreprezentáció, képjellemzők (4 óra elmélet/előadás):

      Képábrázolás, képkódolási eljárások, veszteséges és veszteségmentes képtömörítési eljárások. DICOM, JPEG, JPEG2000
      stb. képformátumok.

      A szürkeárnyalatú és a színes képek jellemzői: képdinamika, felbontás, hisztogram stb. A képek hibái, tipikus zajok,
      torzulások, műtermékek.

  A képfeldolgozás alapjai (összefoglaló áttekintés) (4 óra elmélet/előadás):

      Képjavító eljárások, képszűrés. Képmódosító eljárások. Élkiemelés, simítás. Hisztogram módosítás- és kiegyenlítés.
      Morfológiai műveletek.

  Képszegmentálás (4 óra elmélet/előadás):

      Küszöbözés. Éldetektálás módszerei, élkövetés. Élek keresésén alapuló szegmentálási eljárások. Textúraelemzés.
      Képpont-osztályozáson alapuló szegmentáló eljárások. Kombinált képszegmentáló eljárások: EdgeFlow.

  Transzformált tartománybeli képfeldolgozó eljárások. (4 óra elmélet/előadás):

      Képek frekvenciatartománybeli ábrázolása. Szűrés a frekvencia tartományban, dekonvolúció. Wavelet transzformáció és
      alkalmazása a képfeldolgozásban. Curvlet.

  Modell alapú képfeldolgozó eljárások (4 óra elmélet/előadás):

      Aktív alak modell (ASM), Aktív megjelenési modell (AAM).

  Képi objektumok definiálása (4 óra elmélet/előadás):

      Képek minősítése. Képi jellemzők és orvosi képeken megjelenő képi objektumok definiálása. Képi objektumok jellemzői,
      méret- pozíció- és elforgatás-invariáns jellemzők, és szerepük a képi objektumok felismerésében. Jellemző-kiemelés, mint
      előfeldolgozósi lépés az objektumfelismeréshez. Jellemző-kiemelés, mint adatredukció.

  Képi objektumok azonosítása és felismerése (2 óra elmélet/előadás):

      Adatok csoportosítása: klaszterezés, osztályozás. Tanuló rendszerek: döntési fák, neuronhálók és alkalmazásuk képi
      objektumok osztályozására. Járulékos információ szerepe és felhasználása, integrált szöveg- és képfeldolgozás. Hibrid
      intelligens módszerek alkalmazása.

  Képregisztráció (4 óra elmélet/előadás):

      A regisztráció célja és szerepe az orvosi képek feldolgozásában. Geometriai transzformációk: lineáris és nemlineáris
      transzformációk. Képpont-, felület- és intenzitás-alapú regisztrációs eljárások.

  Orvosi képmegjelenítő és diagnosztikai rendszerek (4 óra elmélet/előadás):

      PACS rendszerek, követelmények a PACS rend­sze­rekkel szemben. CAD rendszerek.

      Esettanulmányok: mammográfiás döntéstámogató rendszer, mellkas-diagnosztikai rendszer.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy elméleti része előadás formájában kerül leadásra. A tárgy a gyakorlati alkalmazásokat a félév végi előadásokon mutatja be. A tanultak gyakorlati alkalmazására a félévközi feladat keretében kerül sor.
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:

       Egy házifeladat, melynek kiadása a 4. oktatási héten történik. A megoldásokat a 14. oktatási héten kell beadni. A házifeladatra max. 20 pontot lehet kapni, a szükséges minimum a pontok 50%-a.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga. A vizsgára bocsátás feltétele a házifeladat minimális szintű teljesítése.

  c. Osztályozás:

  A vizsga osztályzata a félévközi feladat legalább minimális szintű teljesítése esetén a házi feladat és a vizsgaeredmény alapján kerül megállapitásra 25-75% arányban.

  11. Pótlási lehetőségek  A házifeladat pótlása legkésőbb a pótlási héten lehetséges.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén, megbeszélés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy web-lapján közzétett előadási jegyzet, elektronikusan hozzáférhető ajánlott szak­iro­da­lom és kiegészítő információ, valamint web-es linkgyűjtemény.

  M. Sonka, J. M. Fitzpatrick (Eds.): Handbook of Medical Imaging, Volume 2: Medical Image Processing and Analysis. SPIE Press, The International Society for Optical Engineering, Bellingham, Washington, 2000.

  A. Bovik (Ed.): Handbook of Image and Video Processing, Academic press, New York, 2000.

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  dr. Horváth Gábor

  dr. Pataki Béla
  Egyéb megjegyzések A tárgy neve angolul: Image processing and computer aided medical diagnosis