Szolgáltatásbiztonságra tervezés labor

A tantárgy angol neve: Design for Dependability Laboratory Exercises

Adatlap utolsó módosítása: 2010. augusztus 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM236 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Ákos,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim236
4. A tantárgy előadója
dr. Bartha Tamás
egyetemi docens
MIT
Micskei Zoltántanársegéd
MIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szolgáltatásbiztonságra tervezés
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs.
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja azoknak az eszközöknek és módszereknek a bemutatása, amelyek lehetővé teszik szolgáltatásbiztos rendszerek modellezését, megbízhatósági analízisét, tesztelését és teljesítményelemzését.
8. A tantárgy részletes tematikája A laboratórium a következő témakörökben kínál méréseket:
 • Architektúra modellezés és konfiguráció generálás.
 • Mesterséges terhelés generálása teljesítményelemzéshez. Teljesítményjellemzők kiválasztása az adott informatikai infrastruktúrához.
 • Nagy rendelkezésre állást biztosító szolgáltatás-átvételi fürtök vizsgálata.
 • Modellezés alkalmazása a megbízhatósági vizsgálatok során. Hibafák, Markov láncok és sztochasztikus Petri hálók. Érzékenységvizsgálat, architektúra alternatívák összehasonlítása.
 • Szoftver hibatűrő komponensek hatékonyságának vizsgálata hibainjektálással. Mérési eredmények statisztikai kiértékelése.
 • Szolgáltatásbiztonsági benchmarkok futtatása. Benchmark eredmények vizsgálata intelligens adatfeldolgozási módszerek segítségével.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratórium.

9 laboratóriumi mérési alkalom (közös technológiai ismertető, 7 hallgatói mérési alkalom, 1 pótmérés). 3 óra/hét.

10. Követelmények A szorgalmi időszakban: A félévközi ellenőrzés módja a laboratóriumi mérési feladatok sikeres elvégzése.
 • Minden laboratóriumi mérést külön jeggyel értékelünk, mely a laboratóriumi tevékenység és a jegyzőkönyv együttes értékeléséből adódik. A félévközi jegy a méréseken szerzett jegyek átlaga.
 • A félévközi jegy megszerzéséhez minden mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni!
 • Csak olyan mérésre kapható érdemjegy,
 • amelyen a Hallgató részt vesz,
 • a mérés elején kiadott írásos ellenőrző kérdéseket legalább elégséges szinten megválaszolja,
 • valamint a mérésen elvégzett munkáját a laborvezető jóváhagyja.
 • A mérési jegyzőkönyveket az adott mérésen kihirdetett időpontig el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon. A jegyzőkönyv elkészítésére legalább 3 munkanapot biztosítunk.
A vizsgaidőszakban: Nincs.
11. Pótlási lehetőségek Pótlási célból a szorgalmi időszakban egy pótmérési alkalmat biztosítunk. A pótmérésen vagy a pótlási időszakban összesen egy mérés pótolható. A pótmérésre a megadott határidőig jelentkezni kell!

12. Konzultációs lehetőségek A tárgy elvégzéséhez egyéni felkészülés szükséges. Az ellenőrző kérdések megválaszolása után a mérésvezető igény szerint egyéni vagy csoportos konzultációt biztosít.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez előzetesen kiadott mérési útmutatók és technológiai leírások.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 42
Félévközi készülés órákra 28
Felkészülés zárthelyire -
Mérési jegyzőkönyv elkészítése 28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 22
Vizsgafelkészülés -
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

dr. Bartha Tamás egyetemi docensMIT
Micskei Zoltán tanársegédMIT
dr. Majzik István egyetemi docensMIT